HP LaserJet 3030 All in One Printer - Používanie manuálneho vytáčania

background image

Používanie manuálneho vytáčania

Zariadenie v normálnom prípade vytáča po stlačení tlačidla

FAX

/

SEND

. Niekedy však môžete

chcieť, aby zariadenie vytáčalo každé číslo po jeho stlačení. Ak napríklad platíte faxový

hovor použitím telefónnej karty, môžete potrebovať vytočiť faxové číslo, počkať na

potvrdzovací tón vašej telekomunikačnej spoločnosti a potom vytočiť číslo telefónnej karty.

Pri vytáčaní medzinárodného hovoru môže byť nutné vytočiť časť čísla a potom pred

pokračovaním vo vytáčaní počúvať oznamovacie tóny.