HP LaserJet 3030 All in One Printer - Faxovanie (základné)

background image

Faxovanie (základné)

Táto kapitola popisuje niektoré zo základných faxových funkcií, ktoré poskytuje zariadenie

HP LaserJet all-in-one. Množstvo faxových funkcií je možné vykonávať aj použitím

programu Toolbox. Informácie o programe Toolbox nájdete v elektronickej používateľskej

príručke.

● Vkladanie originálov dokumentov do faxu
● Odosielanie faxov
● Používanie manuálneho vytáčania
● Manuálne opakované vytáčanie
● Zrušenie faxovej úlohy
● Odoslanie faxu použitím softvéru
● Zmena predvoleného nastavenia kontrastu
● Zmena predvoleného nastavenia rozlíšenia
● Zmena predvoleného nastavenia veľkosti skenovanej plochy
● Výber režimu tónovej voľby alebo pulznej voľby
● Zmena nastavenia opakovaného vytáčania
● Prijímanie faxov
● Príjem faxov na váš počítač
● Nastavenie režimu odpovedania
● Zmena vzoru zvonenia na odpovedanie hovorov
● Zmena nastavenia počtu zvonení do odpovedania
● Zmena nastavenia automatickej redukcie pre prichádzajúce faxy
● Blokovanie alebo odblokovanie faxových čísiel
● Zmena nastavenia hlasitosti zvuku

SKWW

23

Slovenčina