HP LaserJet 3030 All in One Printer - Zmena nastavenia detekcie oznamovacieho tónu

background image

Zmena nastavenia detekcie oznamovacieho tónu

V normálnom prípade zariadenie začne ihneď vytáčať faxové číslo. Ak používate zariadenie

na rovnakej linke ako telefón, zapnite nastavenie detekcie oznamovacieho tónu. Toto

zabraňuje zariadeniu v odoslaní faxu v čase, keď niekto používa telefón.
Predvolené nastavenie od výrobcu pre detekciu oznamovacieho tónu je On pre Francúzsko

a Maďarsko a Off pre všetky ostatné krajiny/regióny.

Zmena nastavenia detekcie oznamovacieho tónu

1. Stlačte tlačidlo

MENU

/

ENTER

.

2. Použitím tlačidla

<

alebo

>

vyberte položku Fax setup a potom stlačte tlačidlo

MENU

/

ENTER

.

3. Jedným stlačením tlačidla

>

vyberte položku Fax Send setup a potom stlačte tlačidlo

MENU

/

ENTER

.

4. Použitím tlačidla

<

alebo

>

vyberte položku Detect dial tone a potom stlačte tlačidlo

MENU

/

ENTER

.

5. Použitím tlačidla

<

alebo

>

vyberte položku On alebo Off a potom stlačte tlačidlo

MENU

/

ENTER

.

SKWW

Zmena nastavenia detekcie oznamovacieho tónu

61

Slovenčina