HP LaserJet 3030 All in One Printer - Používanie fakturačných kódov

background image

Používanie fakturačných kódov

1. Telefónne číslo zadajte manuálne, jednodotykovým klávesom alebo prostredníctvom

položky rýchleho vytáčania alebo skupinového vytáčania.

2. Originál vložte do vstupného zásobníka automatického podávača dokumentov (ADF)

alebo na plochý skener (iba typ HP LaserJet 3030 all-in-one alebo HP LaserJet 3380 all-

in-one).

3. Stlačte tlačidlo

FAX

/

SEND

.

4. Zadajte fakturačný kód a potom stlačte tlačidlo

FAX

/

SEND

.

Faxová úloha sa odošle a nahrá do správy fakturačných kódov. Informácie o tlači správy

fakturačných kódov nájdete v časti

Tlač správy o fakturačných kódoch

.

62

Chapter 3 Chapter Faxovanie (pokročilé)

SKWW