HP LaserJet 3030 All in One Printer - Používanie fakturačných kódov

background image

Používanie fakturačných kódov

Ak bola funkcia fakturačných kódov zapnutá, používateľ bude vyzvaný na zadanie

fakturačného kódu pri každom faxe. Fakturačné číslo sa pripisuje pre každú odosielanú

faxovú stranu. Toto zahŕňa všetky typy faxov okrem faxov prijatých po výzve, poslaných

ďalej alebo prevzatých z počítača. Pre fax nedefinovanej skupiny alebo skupinového

vytáčania sa fakturačné číslo pripisuje pre každý následný fax, ktorý sa odosiela do

každého cieľa. Ak chcete vytlačiť správu zobrazujúcu celkovú sumu pre každý fakturačný

kód, pozrite si časť

Tlač správy o fakturačných kódoch

.

Predvolené nastavenie od výrobcu pre fakturačný kód je Off. Fakturačný kód môže byť

ľubovoľné číslo od 1 po 250.