HP LaserJet 3030 All in One Printer - Odoslanie faxu vytočením čísla na telefóne

background image

Odoslanie faxu vytočením čísla na telefóne

Príležitostne môžete chcieť vytočiť faxové číslo z telefónu, ktorý je pripojený k rovnakej linke

ako zariadenie. Ak napríklad odosielate fax osobe, ktorej zariadenie je v režime

manuálneho príjmu, môžete pred odoslaním faxu vykonať hlasový hovor, aby ste danú

osoby upozornili na prichádzajúci fax.

Odoslanie faxu vytočením čísla na telefóne

Poznámka

Telefón musí byť pripojený k "telefónnemu" portu (port označený ikonou telefónu).

1. Dokument vložte do vstupného zásobníka automatického podávača dokumentov (ADF).

Poznámka

Pri odosielaní faxu vytáčaním z telefónu nemôžete použiť plochý skener (iba HP LaserJet

3030 all-in-one alebo HP LaserJet 3380 all-in-one).

2. Zdvihnite slúchadlo telefónu, ktorý je pripojený k rovnakej linke ako zariadenie. Použitím

klávesnice telefónu vytočte faxové číslo.

3. Ak príjemca odpovie, dajte danej osobe pokyn na spustenie faxového zariadenia.
4. Keď budete počuť faxové tóny, stlačte tlačidlo

FAX

/

SEND

, počkajte, kým sa na displeji

ovládacieho panelu zobrazí nápis Connecting, a potom zaveste telefón.

60

Chapter 3 Chapter Faxovanie (pokročilé)

SKWW