HP LaserJet 3030 All in One Printer - Nastavenie režimu opravy chýb pri faxovaní

background image

Nastavenie režimu opravy chýb pri faxovaní

Zariadenie v normálnom prípade pri odosielaní alebo prijímaní faxu monitoruje signály na

telefónnej linke. Ak zariadenie zistí chybu počas prenosu a oprava chýb je nastavená na

hodnotu On, zariadenie môže požiadať o opakovanie prenosu danej časti faxu. Predvolené

nastavenie od výrobcu pre opravu chýb je On.
Opravu chýb by ste mali vypnúť iba v prípade, ak máte problémy s odosielaním alebo

prijímaním faxu a nevadia vám chyby v prenose. Vypnutie nastavenia môže byť užitočné pri

odosielaní faxu do zahraničia, pri prijímaní faxu zo zahraničia alebo pri použití pripojenia

prostredníctvom satelitného telefónu.