HP LaserJet 3030 All in One Printer - Nastavenie pobočkového telefónu na umožnenie prijímania faxov

background image

Nastavenie pobočkového telefónu na umožnenie prijímania faxov

Pri zapnutí tohto nastavenia môžete upozorniť zariadenie na zdvihnutie prichádzajúceho

faxového hovoru stlačením postupnosti čísiel 1-2-3 na klávesnici telefónu (iba v režime

tónovej voľby). Predvolené nastavenie je On. Toto nastavenie vypínajte iba v prípade, ak

používate pulznú voľbu alebo ak máte od vašej telekomunikačnej spoločnosti predplatenú

službu, ktorá tiež používa postupnosť 1-2-3. Služba telekomunikačnej spoločnosti nebude v

prípade konfliktu so zariadením fungovať.

Nastavenie pobočkového telefónu na umožnenie prijímania

faxov

1. Stlačte tlačidlo

MENU

/

ENTER

.

2. Použitím tlačidla

<

alebo

>

vyberte položku Fax setup a potom stlačte tlačidlo

MENU

/

ENTER

.

3. Použitím tlačidla

<

alebo

>

vyberte položku Fax Recv. setup a potom stlačte tlačidlo

MENU

/

ENTER

.

4. Použitím tlačidla

<

alebo

>

vyberte položku Extension Phone a potom stlačte tlačidlo

MENU

/

ENTER

.

5. Použitím tlačidla

<

alebo

>

vyberte položku On alebo Off a potom stlačením tlačidla

MENU

/

ENTER

uložte výber.

66

Chapter 3 Chapter Faxovanie (pokročilé)

SKWW