HP LaserJet 3030 All in One Printer - Nastavenie automatickej tlače denníka činností faxu

background image

Nastavenie automatickej tlače denníka činností faxu

Môžete sa rozhodnúť, či chcete denník činností faxu tlačiť automaticky po každých 40

položkách. Predvolené nastavenie od výrobcu je On. Na nastavenie automatického tlačenia

denníka činností faxu použite nasledujúce kroky:
1. Stlačte tlačidlo

MENU

/

ENTER

.

2. Použitím tlačidla

<

alebo

>

vyberte položku Reports a potom stlačte tlačidlo

MENU

/

ENTER

.

3. Použitím tlačidla

<

alebo

>

vyberte položku Fax Activity log a potom stlačte tlačidlo

MENU

/

ENTER

.

4. Jedným stlačením tlačidla

>

vyberte položku Auto Log Print a potom stlačte tlačidlo

MENU

/

ENTER

.

5. Použitím tlačidla

<

alebo

>

vyberte položku On a potom stlačením tlačidla

MENU

/

ENTER

potvrďte výber.

74

Chapter 4 Chapter Faxové denníky a správy

SKWW