HP LaserJet 3030 All in One Printer - Sekcje Przybornika HP

background image

Sekcje Przybornika HP

Przybornik HP zawiera następujące sekcje:

Karta Stan

Karta Faks (dostępna jedynie w przypadku urządzenia wielofunkcyjnego HP LaserJet
3030)

Karta Skanuj do...

Karta Rozwiązywanie problemów

Karta Dokumentacja

Inne łącza

Każda strona Przybornika HP zawiera łącza do witryny internetowej HP, gdzie można
zarejestrować urządzenie i uzyskać pomoc techniczną dotyczącą urządzenia, jak również
łącza umożliwiające zamawianie materiałów eksploatacyjnych. Aby skorzystać z tych łączy,
niezbędny jest dostęp do Internetu. W przypadku korzystania z połączenia modemowego, o
ile połączenie nie zostało nawiązane po otwarciu Przybornika HP, przeglądanie tych stron
możliwe jest dopiero po połączeniu z Internetem.

Karta Stan

Karta Stan zawiera łącza do następujących stron:

Stan urządzenia. Przeglądanie informacji o stanie urządzenia. Strona ta wskazuje stan
urządzenia, taki jak zacięcie papieru lub pusty podajnik wejściowy. Po usunięciu
problemu z urządzeniem należy kliknąć Odśwież, aby zaktualizować stan urządzenia.

Konfiguracja alarmów stanu. Umożliwia taką konfigurację urządzenia, aby
automatycznie zawiadamiało ono użytkownika o alarmach urządzenia. Z poziomu tej
strony można włączyć lub wyłączyć alarmy, określić, kiedy urządzenie ma przesyłać
alarmy, oraz wybrać sposób wyświetlania alarmu (okno komunikatu lub ikona na pasku
zadań). Aby uaktywnić ustawienia alarmów stanu, kliknij Zastosuj.

Przegląd konfiguracji. Pozwala na podgląd możliwych ustawień urządzenia. Na
stronie tej wyświetlana jest również informacja o zainstalowanych akcesoriach, takich
jak moduły pamięci DIMM. Na stronie Przegląd konfiguracji wyświetlane są te same
informacje, które znajdują się na stronie konfiguracji.

Drukowanie stron informacyjnych. Służy do wydruku strony konfiguracyjnej i innych
stron informacyjnych dostępnych dla urządzenia.

Karta Faks

Uwaga

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet 3020 nie obsługuje funkcji faksowania.

16

Rozdział 2 Zmiana ustawień z poziomu Przybornika HP lub panelu sterowania
urządzenia

PLWW

background image

Karta Faks zawiera łącza do następujących stron:

Zadania faksowania

Książka telefoniczna faksu

Rejestr wysłanych faksów

Właściwości danych faksowania

Raporty faksów

Szczegółowe ustawienia faksu

Uwaga

Więcej informacji o funkcjach i cechach faksu znajduje się w instrukcji obsługi faksu.

Karta Skanuj do...

Karta Skanuj do... zawiera łącza do następujących stron głównych:

Miejsca docelowe skanowania

Preferencje skanowania

Uwaga

Preferencje skanowania mają zastosowanie tylko w przypadku skanowania do programu
poczty elektronicznej lub folderu.

Karta Rozwiązywanie problemów

Karta Rozwiązywanie problemów zawiera łącza do różnych informacji dotyczących
rozwiązywania problemów, np. sposobów usuwania zacięcia materiału, sposobów
rozwiązywania problemów z jakością druku oraz problemów z faksowaniem, kopiowaniem
lub skanowaniem.

Karta Dokumentacja

Karta Dokumentacja zawiera łącza do następujących źródeł informacji:

Instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi zawiera informacje dotyczące korzystania z
urządzenia, specyfikacji i pomocy technicznej. Instrukcja obsługi jest dostępna w
formacie HTML oraz PDF.

Plik Late-Breaking News. Dokument ten zawiera najnowsze informacje o urządzeniu.
Jest on dostępny jedynie w języku angielskim.

PLWW

Korzystanie z Przybornika HP (systemy Windows)

17