HP LaserJet 3030 All in One Printer - Używanie przycisków sterujących głośnością

background image

Używanie przycisków sterujących głośnością

Istnieje możliwość ustawienia głośności następujących dźwięków:

Alarm dźwiękowy wysyłany przez urządzenie w sytuacji wymagającej działania
użytkownika, np. gdy osłona urządzenia jest otwarta.

Sygnały dźwiękowe emitowane podczas naciskania przycisków na panelu sterowania
urządzenia.

Dźwięk linii telefonicznej w przypadku faksów wychodzących (tylko urządzenie
wielofunkcyjne HP LaserJet 3030).

Dzwonek w przypadku faksów przychodzących (tylko urządzenie wielofunkcyjne HP
LaserJet 3030).

Aby zmienić głośność alarmu

Dźwięk alarmu można usłyszeć podczas sygnalizowania alarmów oraz komunikatów o
błędach krytycznych. Czas trwania alarmu wynosi jedną sekundę lub trzy sekundy, w
zależności od rodzaju błędu.

1.

Naciśnij przycisk

MENU/WYBIERZ

.

2.

Za pomocą przycisku

<

lub

>

wybierz opcję USTAW. STANDARD., a następnie naciśnij

przycisk

MENU/WYBIERZ

.

3.

Za pomocą przycisku

<

lub

>

wybierz opcję USTAW. GŁOŚNOŚCI, a następnie naciśnij

przycisk

MENU/WYBIERZ

.

4.

Naciśnij przycisk

MENU/WYBIERZ

, aby wybrać opcję GŁOŚNOŚĆ ALARMU.

5.

Za pomocą przycisku

<

lub

>

wybierz opcję WYŁĄCZONY, CICHY, ŚREDNI lub

GŁOŚNY.

6.

Naciśnij przycisk

MENU/WYBIERZ

, aby zachować wybrane ustawienie.

Uwaga

Fabrycznym ustawieniem domyślnym głośności alarmu jest ustawienie CICHY.

20

Rozdział 2 Zmiana ustawień z poziomu Przybornika HP lub panelu sterowania
urządzenia

PLWW

background image

Zmiana głośności faksu (tylko w przypadku urządzenia
wielofunkcyjnego hp LaserJet 3030)

Ustawienie to określa głośność różnych dźwięków faksu towarzyszących wysyłaniu lub
odbieraniu faksów przez urządzenie.

1.

Naciśnij przycisk

GŁOSNOŚĆ

.

2.

Za pomocą przycisku

<

lub

>

wybierz opcję WYŁĄCZONY, CICHY, ŚREDNI lub

GŁOŚNY.

3.

Naciśnij przycisk

MENU/WYBIERZ

, aby zachować wybrane ustawienie.

Uwaga

Fabrycznym ustawieniem domyślnym jest CICHY.

Zmiana głośności dzwonka faksu (tylko w przypadku urządzenia
wielofunkcyjnego hp LaserJet 3030)

Dzwonek faksu można usłyszeć podczas wstępnego wysyłania i odbierania połączeń. Czas
trwania sygnału dzwonka zależy od ustawień dzwonka stosowanych przez lokalną firmę
telekomunikacyjną.

1.

Naciśnij przycisk

MENU/WYBIERZ

.

2.

Za pomocą przycisku

<

lub

>

wybierz opcję USTAW. STANDARD., a następnie naciśnij

przycisk

MENU/WYBIERZ

.

3.

Za pomocą przycisku

<

lub

>

wybierz opcję USTAW. GŁOŚNOŚCI, a następnie naciśnij

przycisk

MENU/WYBIERZ

.

4.

Naciśnij przycisk

<

lub

>

jeden raz, aby wybrać opcję GŁOŚNOŚĆ DZWONKA, a

następnie naciśnij przycisk

MENU/WYBIERZ

.

5.

Za pomocą przycisku

<

lub

>

wybierz opcję WYŁĄCZONY, CICHY, ŚREDNI lub

GŁOŚNY.

6.

Naciśnij przycisk

MENU/WYBIERZ

, aby zachować wybrane ustawienie.

Uwaga

Fabrycznym ustawieniem domyślnym jest CICHY.

Zmiana głośności sygnału przycisków panelu sterowania

Głośność sygnału przycisków dotyczy dźwięku emitowanego po naciśnięciu przycisku
panelu sterowania urządzenia.

1.

Naciśnij przycisk

MENU/WYBIERZ

.

2.

Za pomocą przycisku

<

lub

>

wybierz opcję USTAW. STANDARD., a następnie naciśnij

przycisk

MENU/WYBIERZ

.

3.

Za pomocą przycisku

<

lub

>

wybierz opcję USTAW. GŁOŚNOŚCI, a następnie naciśnij

przycisk

MENU/WYBIERZ

.

4.

Za pomocą przycisku

<

lub

>

wybierz opcję GŁOŚN. KLAWISZY, a następnie naciśnij

przycisk

MENU/WYBIERZ

.

5.

Za pomocą przycisku

<

lub

>

wybierz opcję WYŁĄCZONY, CICHY, ŚREDNI lub

GŁOŚNY.

6.

Naciśnij przycisk

MENU/WYBIERZ

, aby zachować wybrane ustawienie.

Uwaga

Fabrycznym ustawieniem domyślnym głośności sygnału przycisków jest ustawienie CICHY.

PLWW

Korzystanie z panelu sterowania urządzenia

21

background image

22

Rozdział 2 Zmiana ustawień z poziomu Przybornika HP lub panelu sterowania
urządzenia

PLWW

background image

3