HP LaserJet 3030 All in One Printer - Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych

background image

Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych

Przywrócenie ustawień domyślnych powoduje powrót wszystkich ustawień do ich
fabrycznych wartości domyślnych. W przypadku urządzenia wielofunkcyjnego HP LaserJet
3030 powoduje również wyczyszczenie nazwy i numeru telefonu wpisanych w nagłówku
faksu. (Informacje dotyczące sposobu dodawania informacji do nagłówka faksu znajdują się
w instrukcji obsługi faksu). Procedura ta usuwa numery faksów i nazwy przypisane do
klawiszy szybkiego dostępu oraz kodów szybkiego wybierania, a także kasuje wszystkie
strony zapisane w pamięci. Po wykonaniu tej procedury urządzenie zostanie automatycznie
ponownie uruchomione.

Aby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne

1.

Naciśnij przycisk

MENU/WYBIERZ

.

2.

Za pomocą przycisku

<

lub

>

wybierz opcję OBSŁUGA, a następnie naciśnij przycisk

MENU/WYBIERZ

.

3.

Za pomocą przycisku

<

lub

>

wybierz opcję PRZYW USTW STAND, naciśnij przycisk

MENU/WYBIERZ

, a następnie ponownie naciśnij przycisk

MENU/WYBIERZ

, aby

potwierdzić wybór.

Urządzenie zostanie automatycznie ponownie uruchomione.