HP LaserJet 3030 All in One Printer - Skanowanie do programu poczty elektronicznej

background image

Skanowanie do programu poczty elektronicznej

Aby skanować do programu poczty elektronicznej za pomocą przycisku

SKANOWANIE DO

,

postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Uwaga

Aby korzystać z tej funkcji w systemie Windows, należy zaprogramować odbiorcę poczty
elektronicznej na karcie Skanowanie do.... Stosowne instrukcje znajdują się w sekcji

Programowanie przycisku urządzenia Skanowanie do

. Dla komputerów Macintosh funkcja

ta jest ustawiana na karcie Monitor Device. Więcej informacji znajduje się w pomocy
ekranowej do programu HP Director.

1.

Załaduj oryginały do automatycznego podajnika dokumentów (ADF) stroną skanowaną
do góry. Dopasuj położenie prowadnic materiałów w taki sposób, aby oryginały nie
przemieszczały się.

LUB

Podnieś pokrywę skanera płaskiego i ułóż oryginał stroną skanowaną do dołu, tak aby
lewy górny róg dokumentu znalazł się w prawym dolnym rogu szyby skanera. Delikatnie
opuść pokrywę.

2.

Naciśnij przycisk

SKANOWANIE DO

na panelu sterowania.

3.

Za pomocą przycisków

<

i

>

wybierz odbiorcę poczty elektronicznej.

4.

Naciśnij przycisk

SKANUJ

lub

MENU/WYBIERZ

. Zeskanowany obraz staje się

załącznikiem wiadomości poczty elektronicznej, która jest następnie automatycznie
wysyłana do odbiorcy poczty elektronicznej wybranego w punkcie 3.