HP LaserJet 3030 All in One Printer - Skanowanie do pliku

background image

Skanowanie do pliku

1.

Załaduj oryginały do automatycznego podajnika dokumentów (ADF) stroną skanowaną
do góry. Dopasuj położenie prowadnic materiałów w taki sposób, aby oryginały nie
przemieszczały się.

LUB

Podnieś pokrywę skanera płaskiego i ułóż oryginał stroną skanowaną do dołu, tak aby
lewy górny róg dokumentu znalazł się w prawym dolnym rogu szyby skanera. Delikatnie
opuść pokrywę.

2.

Na komputerze kliknij przycisk Start, wybierz kolejno opcje Hewlett-Packard, hp
LaserJet 3030 lub hp LaserJet 3020, a następnie Skanowanie.

LUB

Naciśnij przycisk

SKANUJ

znajdujący się na urządzeniu. Na komputerze zostanie

uruchomiony program do skanowania HP LaserJet. Funkcja przycisku

SKANUJ

służąca

do uruchomienia programu do skanowania LaserJet Scan nie jest obsługiwana, gdy
urządzenie jest podłączone do sieci. (Tylko w przypadku połączenia bezpośredniego.)

3.

W oknie dialogowym skanowania HP LaserJet wybierz Wyślij do pliku.

4.

Kliknij Ustawienia.

5.

Ustaw żądaną opcję skanowania, a następnie kliknij OK, aby powrócić do okna
dialogowego skanowania HP LaserJet.

Uwaga

Ustawienia można zapisać za pomocą opcji Zestawy szybkich ustawień na karcie
Ogólne. Jeżeli po zapisaniu zestawu szybkich ustawień zostanie zaznaczone pole wyboru,
zapisane ustawienia będą ustawieniami domyślnymi podczas następnego skanowania do
programu poczty elektronicznej.

6.

Kliknij Scan. Po wyświetleniu odpowiedniego monitu wprowadź nazwę pliku.

Uwaga

Ustawienia wybrane w punkcie 5 dotyczą jedynie bieżącego zadania, o ile nie zostały
zapisane w zestawie szybkich ustawień.

PLWW

Skanowanie przy użyciu programu do skanowania hp LaserJet (w systemie Windows)

73