HP LaserJet 3030 All in One Printer - Skanowanie książki

background image

Skanowanie książki

1.

Podnieś pokrywę i umieść książkę na płaskim skanerze, tak aby strona do skopiowania
znajdowała się w prawym dolnym rogu szyby.

2.

Delikatnie opuść pokrywę.

PLWW

Skanowanie fotografii lub książki

81

background image

3.

Delikatnie naciśnij pokrywę, aby docisnąć książkę do szyby skanera płaskiego.

4.

Teraz możesz zeskanować książkę za pomocą jednej z opisanych metod. Więcej
informacji znajduje się w sekcji

Informacje na temat metod skanowania

.

82

Rozdział 5 Skanowanie

PLWW