HP LaserJet 3030 All in One Printer - Informacje na temat metod skanowania

background image

Informacje na temat metod skanowania

Dostępne są opisane poniżej metody skanowania.

Skanowanie z urządzenia: Skanowanie inicjowane jest bezpośrednio przy użyciu
przycisków skanowania na panelu sterowania urządzenia. Przycisk

SKANOWANIE DO

może zostać zaprogramowany, aby za jego naciśnięciem skanować do folderu (tylko w
systemie Windows) lub do programu poczty elektronicznej. Więcej informacji znajduje
się w sekcji

Skanowanie z poziomu urządzenia (w systemie Windows)

.

Skanowanie za pomocą programu do skanowania hp LaserJet (w systemie
Windows): Naciśnij przycisk

SKANUJ

na panelu sterowania urządzenia, aby uruchomić

program do skanowania HP LaserJet. Funkcja przycisku

SKANUJ

służąca do

uruchomienia programu do skanowania HP LaserJet Scan nie jest obsługiwana, gdy
urządzenie jest podłączone do sieci. (Tylko w przypadku połączenia bezpośredniego.)
Program do skanowania HP LaserJet może być również uruchomiony bezpośrednio z
komputera. Stosowne instrukcje znajdują się w sekcji

Skanowanie przy użyciu

programu do skanowania hp LaserJet (w systemie Windows)

.

Skanowanie za pomocą programu HP Director (komputery Macintosh): Aby
otworzyć program HP Director, włóż oryginał do automatycznego podajnika
dokumentów (ADF). Program HP Director można również uruchomić z komputera,
klikając pseudonim HP Director Dock (jedynie w systemie OS X) lub pseudonim biurka.
Stosowne instrukcje znajdują się w sekcji

Skanowanie z poziomu urządzenia i

programu HP Director (komputery Macintosh)

.

Skanowanie z oprogramowania zgodnego ze standardem TWAIN lub WIA:
Urządzenie jest zgodne ze standardami TWAIN oraz WIA i współpracuje z programami
dla systemów Windows i Macintosh obsługującymi urządzenia do skanowania zgodne z
tymi standardami. Oprogramowanie do skanowania w urządzeniu jest również zgodne
ze standardami TWAIN i WIA. Więcej informacji znajduje się w sekcji

Skanowanie za

pomocą oprogramowania zgodnego ze standardami TWAIN i WIA

.

Uwaga

Aby uzyskać informacje na temat funkcji OCR (optycznego rozpoznawania znaków) lub z
niej korzystać, należy zainstalować program Readiris z dysku CD-ROM zawierającego
oprogramowanie urządzenia.

68

Rozdział 5 Skanowanie

PLWW