HP LaserJet 3030 All in One Printer - Uzyskiwanie pomocy serwisowej dotyczącej sprzętu

background image

Uzyskiwanie pomocy serwisowej dotyczącej sprzętu

Uwaga

Usługi gwarancyjne i opcje pomocy serwisowej mogą się różnić w poszczególnych krajach/
regionach. Dodatkowe informacje dotyczące pomocy serwisowej dostępne są w witrynie
internetowej pod adresem

http://www.hp.com

.

Uzyskiwanie pomocy serwisowej dotyczącej sprzętu

Jeśli urządzenie przestanie działać w okresie trwania gwarancji, firma HP oferuje
następujące opcje pomocy serwisowej:

Usługi naprawcze HP. Urządzenie można zwrócić do lokalnego punktu naprawczego
firmy HP.

Usługa Express Exchange (Ekspresowa wymiana). W niektórych miejscach firma
HP dostarcza zregenerowane urządzenie zastępcze w następnym dniu roboczym.

Autoryzowane punkty serwisowe firmy HP. Urządzenie można zwrócić do
miejscowego autoryzowanego punktu pomocy technicznej.

Ekspresowy odbiór i dostarczenie. Firma HP zorganizuje transport uszkodzonego
urządzenia, wykona naprawę i dostarczy urządzenie w ciągu 5 do 10 dni, w zależności
od miejsca dostawy.

Zwrot urządzenia

Przy wysyłaniu urządzenia firma HP zaleca jego ubezpieczenie. Należy również dołączyć
kopię dowodu zakupu. Należy również wypełnić

Serwisowy formularz informacyjny

, aby

zapewnić prawidłowe wykonanie naprawy.

OSTROŻNIE

Za uszkodzenia powstałe podczas transportu, wynikające z nieodpowiedniego
zapakowania, odpowiedzialność ponosi klient. Zobacz poniższe Wskazówki dotyczące
ponownego pakowania.

Wskazówki dotyczące ponownego pakowania

Jeżeli to możliwe, należy wydrukować stronę autotestu (zobacz sekcja

Drukowanie

strony konfiguracji

) przed wyłączeniem urządzenia i wysłać raport autotestu wraz z

urządzeniem.

Należy wymontować i zatrzymać kasetę z tonerem.

OSTROŻNIE

Toner pozostawiony w urządzeniu podczas transportu może uszkodzić urządzenie.

Odłącz wejściowy podajnik materiałów i ponownie zapakuj go przy użyciu oryginalnego
opakowania, jeśli to możliwe. Stosowne instrukcje znajdują się w sekcji

Odłączanie

wejściowego podajnika materiałów

.

Należy dołączyć wypełnioną kopię serwisowego formularza informacyjnego,
przedstawionego poniżej. Należy zaznaczyć na formularzu, które elementy są wysyłane.

Jeżeli to możliwe, należy użyć oryginalnego opakowania.

162

Załącznik E Serwis i pomoc techniczna

PLWW

background image

Jeśli to możliwe, należy także dołączyć próbki ilustrujące problemy.

Należy dołączyć pięć arkuszy papieru lub innych materiałów powodujących problemy z
drukowaniem, skanowaniem, faksowaniem lub kopiowaniem. Papier lub inne materiały
należy umieścić w hermetycznym opakowaniu.

Odłączanie wejściowego podajnika materiałów

Uwaga

Przy zwrocie urządzenia może okazać się konieczne odłączenie wejściowego podajnika
materiałów. Aby dokonać tego nie narażając urządzenia na zniszczenie, postępuj zgodnie z
poniższymi instrukcjami.

1.

Otwórz wejściowy podajnik materiałów i usuń z niego materiały.

2.

Dosuń prowadnice materiałów do oporu. Naciśnij i przytrzymaj wypustki wewnątrz
podajnika wejściowego i wysuń podajnik z urządzenia.

PLWW

Uzyskiwanie pomocy serwisowej dotyczącej sprzętu

163