HP LaserJet 3030 All in One Printer - Usuwanie zacięć materiału

background image

Usuwanie zacięć materiału

OSTROŻNIE

Zacięcia materiałów mogą spowodować, że na stronie pozostanie sypki toner. Jeżeli
zabrudzisz tonerem ubranie, wypłucz je w zimnej wodzie. Gorąca woda utrwala toner na
tkaninie. Jeżeli zabrudzisz tonerem ręce, umyj je w zimnej wodzie.

Do usuwania zaciętego materiału nie należy używać ostrych przedmiotów, takich jak ołówek
czy nożyczki.

PLWW

W urządzeniu występują zacięcia materiałów

107

background image

Uwaga

Podczas usuwania zacięć (także zacięć w pojemniku wyjściowym) zawsze należy nacisnąć
dźwignię zwalniającą drzwiczki kasety drukującej w celu otwarcia górnej pokrywy i
usunięcia kasety drukującej. Do momentu usunięcia zacięcia drzwiczki powinny pozostać
otwarte, a kaseta wyjęta. Otwarcie pokrywy górnej i usunięcie kasety drukującej zmniejsza
nacisk na rolki drukarki, co ułatwia usuwanie zacięć.

1.

Naciśnij dźwignię zwalniającą drzwiczki kasety drukującej i otwórz górną pokrywę.

2.

Chwyć za uchwyt kasety drukującej. Wyjmij i odłóż kasetę drukującą.

OSTROŻNIE

W celu uniknięcia uszkodzenia kasety drukującej nie należy wystawiać jej na działanie
światła dłużej niż to konieczne. Umieść kasetę drukującą w papierowej torbie lub innym
nieprzezroczystym pojemniku do czasu zainstalowania jej z powrotem w urządzeniu.

3.

Obiema dłońmi uchwyć widoczne boki i środek materiału i delikatnie wyciągnij go z
urządzenia.

4.

Po usunięciu zaciętego materiału włóż z powrotem kasetę drukującą i zamknij pokrywę
górną.

5.

Po usunięciu zacięcia może być konieczne wyłączenie i ponowne włączenie drukarki.

Uwaga

Przy umieszczaniu nowych materiałów w podajniku należy wyjąć cały stos z podajnika
wejściowego, wyrównać go wraz z dodawanymi materiałami, a następnie umieścić z
powrotem w podajniku.

108

Rozdział 8 Rozwiązywanie problemów

PLWW