HP LaserJet 3030 All in One Printer - W urządzeniu występują zacięcia materiałów

background image

W urządzeniu występują zacięcia materiałów

Czasami materiały zacinają się podczas drukowania. Przed próbą usunięcia zaciętego
materiału spróbuj wykonać następujące czynności:

Upewnij się, że drukowanie odbywa się na materiałach odpowiadających specyfikacjom
HP. Więcej informacji znajduje się w sekcji

Specyfikacje materiałów wykorzystywanych

w urządzeniu

.

Upewnij się, że używasz materiałów, które nie są pomarszczone, pozaginane lub
uszkodzone.

Upewnij się, że urządzenie nie jest zabrudzone. Więcej informacji znajduje się w sekcji

Czyszczenie ścieżki materiałów

.

Sprawdź, czy podajniki wejściowe są załadowane prawidłowo i czy nie są przepełnione.
Informacje na temat ładowania podajników wejściowych znajdują się w przewodniku
czynności wstępnych.

Uwaga

Przy umieszczaniu nowych materiałów w podajniku należy zawsze wyjąć cały stos z
podajnika wejściowego i wyrównać go wraz z dodawanymi materiałami. Pomaga to
zapobiegać podawaniu w urządzeniu wielu arkuszy materiału jednocześnie, co zmniejsza
szanse powstania zacięć.

Komunikat o zacięciu się materiału zostaje wyświetlony w używanym oprogramowaniu oraz
zasygnalizowany za pomocą komunikatu o zacięciu na wyświetlaczu panelu sterowania
urządzenia. Więcej informacji znajduje się w sekcji

Na panelu sterowania urządzenia

wyświetlane są komunikaty o błędach

.

OSTROŻNIE

Usunięcie zacięcia nie wymaga usuwania podajnika wejściowego. Opróżnienie podajnika
wejściowego jest konieczne jedynie w przypadku przekazania urządzenia do serwisu.
Informacje dotyczące usuwania podajnika wejściowego są zawarte w sekcji

Odłączanie

wejściowego podajnika materiałów

.