HP LaserJet 3030 All in One Printer - Czy zasilanie jest podłączone do urządzenia?

background image

Czy zasilanie jest podłączone do urządzenia?

W przypadku korzystania z listwy zasilającej upewnij się, że jest ona włączona. Można
także podłączyć urządzenie bezpośrednio do gniazda zasilania.

Sprawdź, czy gniazdo zasilania jest sprawne.

Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazda z przełącznikiem, sprawdź, czy jest ono
włączone.

Sprawdź, czy zasilanie jest włączone.

OSTRZEŻENIE!

Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem nie ustępuje, możliwe, że urządzenie
jest uszkodzone mechanicznie. Należy odłączyć urządzenie od gniazda zasilania i
skontaktować się z firmą HP. Informacje o sposobie kontaktowania się z firmą HP znajdują
się na ulotce dostarczonej z urządzeniem.

98

Rozdział 8 Rozwiązywanie problemów

PLWW