HP LaserJet 3030 All in One Printer - Czy jakość grafiki jest niska?

background image

Czy jakość grafiki jest niska?

Ustawienia grafiki mogą być nieodpowiednie dla wykonywanego zadania drukowania.
Spróbuj wykonać następujące czynności:

Sprawdź ustawienia grafiki, np. rozdzielczość, we właściwościach urządzenia i dopasuj
je według potrzeby. Więcej informacji znajduje się w sekcji

Zmiana ustawień

drukowania

.

Użyj innego sterownika urządzenia (oprogramowania urządzenia).

Uwaga

W przypadku użycia innego sterownika urządzenia niektóre funkcje urządzenia mogą nie
być dostępne.

106

Rozdział 8 Rozwiązywanie problemów

PLWW