HP LaserJet 3030 All in One Printer - Jednorazowo pobierana jest więcej niż jedna strona

background image

Jednorazowo pobierana jest więcej niż jedna strona

Czy podajnik wejściowy materiałów jest przepełniony?

Informacje na temat ładowania podajników wejściowych znajdują się w przewodniku
czynności wstępnych.

Czy materiały są pomarszczone, pozaginane lub uszkodzone?

Upewnij się, że materiały nie są pomarszczone, pozaginane lub uszkodzone. Użyj
materiałów z nowego lub innego opakowania.