HP LaserJet 3030 All in One Printer - Druk jest wykrzywiony

background image

Druk jest wykrzywiony

Czy prowadnice materiałów są właściwie dopasowane?

Wyjmij wszystkie materiały z podajnika wejściowego, wyrównaj stos i ponownie załaduj
materiały do podajnika wejściowego. Dopasuj prowadnice materiałów do szerokości i
długości używanych materiałów, a następnie spróbuj drukować ponownie. Więcej informacji
można znaleźć w sekcji

Specyfikacje materiałów wykorzystywanych w urządzeniu

lub w

przewodniku czynności wstępnych.