HP LaserJet 3030 All in One Printer - Zniekształcone znaki

background image

Zniekształcone znaki

Jeżeli znaki są uformowane nieprawidłowo, tworząc niewypełnione obrazy, materiały
mogą być zbyt śliskie. Spróbuj użyć innych materiałów. Więcej informacji znajduje się w
sekcji

Specyfikacje materiałów wykorzystywanych w urządzeniu

.

Jeżeli znaki są zniekształcone, tworząc falisty efekt, urządzenie może wymagać
naprawy. Wydrukuj stronę konfiguracji. Więcej informacji znajduje się w sekcji

Drukowanie strony konfiguracji

.

Jeżeli znaki są nieprawidłowo uformowane, skontaktuj się z punktem sprzedaży lub
pomocy technicznej autoryzowanym przez firmę HP. Dodatkowe informacje o sposobie
kontaktowania się z firmą HP znajdują się na ulotce dostarczonej z urządzeniem.

114

Rozdział 8 Rozwiązywanie problemów

PLWW