HP LaserJet 3030 All in One Printer - Rozmazywanie tonera

background image

Rozmazywanie tonera

Temperatura utrwalacza może być za niska. W przypadku sterowników drukarki w
systemie Windows należy sprawdzić ustawienie opcji Rodzaj:na karcie Papier lub
Papier/jakość i upewnić się, że został wybrany prawidłowy materiał. Stosowne
instrukcje znajdują się w sekcji

Optymalizacja jakości druku dla różnych rodzajów

materiałów

.

W przypadku sterowników drukarki na komputerach Macintosh należy sprawdzić
ustawienie opcji Rodzaj:na karcie Papier lub Papier/jakość (karta Rodzaj papieru/
jakość w przypadku niektórych sterowników dla komputerów Macintosh) i upewnić się,
że wybrano odpowiedni rodzaj materiału. Stosowne instrukcje znajdują się w sekcji

Optymalizacja jakości druku dla różnych rodzajów materiałów

.

Jeżeli rozmazany toner pojawia się na krawędzi prowadzącej materiałów, prowadnice
materiałów mogą być brudne. Wyczyść prowadnice materiałów suchą, niestrzępiącą się
szmatką. Więcej informacji znajduje się w sekcji

Czyszczenie ścieżki materiałów

.

Sprawdź rodzaj i jakość materiałów.

Zainstaluj nową kasetę drukującą firmy HP. Instrukcje podane są w przewodniku
czynności wstępnych.

112

Rozdział 8 Rozwiązywanie problemów

PLWW