HP LaserJet 3030 All in One Printer - Obwódka tonera wokół znaków

background image

Obwódka tonera wokół znaków

Jeżeli duża ilość tonera jest rozproszona wokół znaków, materiały mogą
charakteryzować się słabą przyswajalnością tonera. (Przy drukowaniu laserowym mała
ilość rozproszonego tonera jest zjawiskiem normalnym.) Spróbuj użyć innego materiału.
Więcej informacji znajduje się w sekcji

Specyfikacje materiałów wykorzystywanych w

urządzeniu

.

Przewróć spodem do góry stos znajdujący się w podajniku.

Użyj materiału przeznaczonego do drukarek laserowych. Więcej informacji znajduje się
w sekcji

Specyfikacje materiałów wykorzystywanych w urządzeniu

.

116

Rozdział 8 Rozwiązywanie problemów

PLWW

background image

Na panelu sterowania urządzenia wyświetlane są komunikaty o
błędach

W sekcji tej znajdują się informacje dotyczące komunikatów o błędach, które mogą się
pojawić na wyświetlaczu panelu sterowania urządzenia, i sposobów ich usuwania.

Postępowanie w przypadku najczęstszych komunikatów o
błędach

Komunikaty przedstawione poniżej są najczęstszymi komunikatami o błędach
wyświetlanymi na panelu sterowania urządzenia.

OTW DRZWICZ. LUB BRAK KAS Z TONER

Pokrywa kasety drukującej jest otwarta lub kaseta drukująca nie jest zainstalowana.
Upewnij się, że kaseta drukująca została prawidłowo zainstalowana w urządzeniu.
Informacje na temat zainstalowania kasety drukującej znajdują się w przewodniku
czynności wstępnych.

Po sprawdzeniu kasety drukującej zamknij dokładnie pokrywę kasety drukującej.

Jeżeli problem został rozwiązany, urządzenie dokończy bieżące zadanie lub powróci do
trybu GOTOWY.

DODAJ PAPIER [ENTER] ABY KONTYNUOWAĆ

W urządzeniu zabrakło materiałów drukarskich. Załaduj papier do podajnika wejściowego
materiałów lub podajnika wejściowego do szybkiego podawania materiałów. Informacje na
temat ładowania materiałów do podajników wejściowych znajdują się w przewodniku
czynności wstępnych.

Jeżeli materiał jest już załadowany, wyjmij stos materiałów, sprawdź, czy nie ma zacięć i
usuń je, a następnie ponownie załaduj podajnik wejściowy.

Po rozwiązaniu problemu naciśnij przycisk

MENU/WYBIERZ

. Urządzenie dokończy

wykonywanie bieżącego zadania lub powróci do stanu GOTOWY.

Komunikaty o błędach krytycznych

Jeśli wystąpi błąd krytyczny, bieżące zadanie kopiowania lub skanowania jest
zatrzymywane, a na panelu sterowania urządzenia wyświetlany jest jeden z następujących
komunikatów:

50 BŁĄD UTRWAL.

51 BŁĄD LASERA

52 BŁĄD SKANERA

57 BŁĄD WENTYL.

79 BŁĄD

PLWW