HP LaserJet 3030 All in One Printer - Aby dopasować ustawienie jaśniej/ciemniej dla bieżącego zadania

background image

Aby dopasować ustawienie jaśniej/ciemniej dla bieżącego
zadania

1.

Na panelu sterowania urządzenia naciśnij przycisk

JAŚNIEJ/CIEMNIEJ

, aby wyświetlić

bieżące ustawienie kontrastu.

2.

Użyj przycisków

<

i

>

, aby dopasować ustawienia. Przesuń suwak w lewo w celu

wykonywania kopii jaśniejszych niż oryginał lub w prawo w celu wykonywania kopii
ciemniejszych niż oryginał.

3.

Naciśnij przycisk

START/KOPIUJ

, aby zapisać ustawienie i rozpocząć kopiowanie, lub

przycisk

MENU/WYBIERZ

, aby zapisać ustawienie, lecz nie rozpoczynać kopiowania.

Uwaga

Zmiana tego ustawienia pozostanie aktywna przez około dwie minuty po zakończeniu
kopiowania. W tym czasie na wyświetlaczu panelu sterowania urządzenia będzie widoczny
napis USTAWIE=NIESTAND.