HP LaserJet 3030 All in One Printer - Zmiana domyślnej liczby kopii

background image

Zmiana domyślnej liczby kopii

1.

Na panelu sterowania urządzenia naciśnij przycisk

MENU/WYBIERZ

.

2.

Za pomocą przycisku

<

lub

>

wybierz opcję UST. KOPIOWANIA, a następnie naciśnij

przycisk

MENU/WYBIERZ

.

3.

Za pomocą przycisku

<

lub

>

wybierz opcję STAND LICZ KOPII, a następnie naciśnij

przycisk

MENU/WYBIERZ

.

4.

Za pomocą przycisków alfanumerycznych wpisz liczbę kopii (z przedziału od 1 do 99),
która będzie wartością domyślną.

5.

Naciśnij przycisk

MENU/WYBIERZ

, aby zachować wybrane ustawienie.

Uwaga

Fabrycznym ustawieniem domyślnym liczby kopii jest 1.

PLWW

Zmiana liczby kopii

61