HP LaserJet 3030 All in One Printer - Aby zmienić liczbę kopii dla bieżącego zadania

background image

Aby zmienić liczbę kopii dla bieżącego zadania

1.

Na panelu sterowania urządzenia naciśnij przycisk

LICZBA KOPII

, a następnie za

pomocą przycisków

<

i

>

zwiększ lub zmniejsz wartość pokazywaną na wyświetlaczu.

LUB

Za pomocą przycisków alfanumerycznych wpisz liczbę kopii (z przedziału od 1 do 99)
dla bieżącego zadania.

2.

Naciśnij przycisk

START/KOPIUJ

, aby rozpocząć kopiowanie.

Uwaga

Zmiana tego ustawienia pozostanie aktywna przez około dwie minuty po zakończeniu
kopiowania. W tym czasie na wyświetlaczu panelu sterowania urządzenia będzie widoczny
napis USTAWIE=NIESTAND.