HP LaserJet 3030 All in One Printer - Dopasowanie jakości kopii dla aktualnego zadania

background image

Dopasowanie jakości kopii dla aktualnego zadania

1.

Na panelu sterowania urządzenia naciśnij przycisk

JAKOŚĆ

, aby wyświetlić bieżące

ustawienie jakości kopii.

2.

Użyj przycisków

<

i

>

, aby przewijać opcje ustawienia jakości.

3.

Wybierz ustawienie rozdzielczości i naciśnij przycisk

START/KOPIUJ

, aby je zapisać i

rozpocząć kopiowanie, lub przycisk

MENU/WYBIERZ

, aby zapisać ustawienie, lecz nie

rozpoczynać kopiowania.

Uwaga

Zmiana tego ustawienia pozostanie aktywna przez około dwie minuty po zakończeniu
kopiowania. W tym czasie na wyświetlaczu panelu sterowania urządzenia będzie widoczny
napis USTAWIE=NIESTAND.