HP LaserJet 3030 All in One Printer - Pomniejszanie lub powiększanie kopii dla bieżącego zadania

background image

Pomniejszanie lub powiększanie kopii dla bieżącego zadania

Poniższe instrukcje służą do pomniejszania lub powiększania kopii tylko dla bieżącego
zadania.

1.

Na panelu sterowania urządzenia naciśnij przycisk

ZMNIEJSZANIE/POWIĘKSZANIE

.

2.

Wybierz rozmiar, do jakiego ma zostać pomniejszona lub powiększona kopia w
bieżącym zadaniu. Można wybrać jeden z następujących formatów:

ORYGINAŁ=100%

LGL > LTR=78%

LGL > A4=83%

A4 > LTR=94%

LTR > A4=97%

PEŁNA STR=91%

DOPASUJ DO STR.

2 STR NA ARKSZ

4 STR NA ARKSZ

NIETYP: 25-400%

W przypadku wybrania NIETYP: 25-400% wpisz procent za pomocą przycisków
alfanumerycznych.

Po wybraniu opcji 2 STR NA ARKSZ lub 4 STR NA ARKSZ wybierz orientację strony
(pionowa lub pozioma).

3.

Naciśnij przycisk

START/KOPIUJ

, aby zapisać ustawienie i rozpocząć kopiowanie, lub

przycisk

MENU/WYBIERZ

, aby zapisać ustawienie, lecz nie rozpoczynać kopiowania.

Uwaga

Zmiana tego ustawienia pozostanie aktywna przez około dwie minuty po zakończeniu
kopiowania. W tym czasie na wyświetlaczu panelu sterowania urządzenia będzie widoczny
napis USTAWIE=NIESTAND.

Należy zmienić domyślny format materiału w podajniku materiałów, aby dopasować format
wyjściowy, inaczej część kopii może zostać ucięta. Stosowne instrukcje zawiera sekcja

Zmiana domyślnego formatu materiału

.