HP LaserJet 3030 All in One Printer - Ładowanie oryginałów do płaskiego skanera

background image

Ładowanie oryginałów do płaskiego skanera

1.

Upewnij się, że w automatycznym podajniku dokumentów (ADF) nie ma żadnych
materiałów.

2.

Podnieś pokrywę płaskiego skanera.

3.

Umieść oryginalny dokument stroną skanowaną do dołu, tak aby lewy górny róg
dokumentu znalazł się w prawym dolnym rogu szyby skanera.

4.

Delikatnie opuść pokrywę.

5.

Dokument jest gotowy do skopiowania.

OSTROŻNIE

Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, nie wolno dopuścić, by pokrywa skanera spadła na
powierzchnię płaskiego skanera. Jeśli urządzenie nie jest używane, należy zamykać
pokrywę skanera.

52

Rozdział 4 Kopiowanie

PLWW