HP LaserJet 3030 All in One Printer - Identyfikacja składników panelu sterowania urządzenia wielofunkcyjnego hp LaserJet 3030

background image

Identyfikacja składników panelu sterowania urządzenia
wielofunkcyjnego hp LaserJet 3030

Poniższy rysunek umożliwia identyfikację elementów panelu sterowania urządzenia.

1

Przyciski obsługi faksu Przyciski sterujące faksu służą do zmiany zwykle używanych ustawień
faksu. Informacje na temat wykorzystania przycisków obsługi faksu znajdują się w instrukcji
obsługi faksu.

2

Przyciski alfanumeryczne. Przyciski alfanumeryczne służą do wpisywania danych
pokazywanych na wyświetlaczu panelu sterowania oraz do wybierania numerów telefonów przy
faksowaniu. Informacje na temat używania przycisków alfanumerycznych można znaleźć w
instrukcji obsługi faksu.

3

Przyciski obsługi menu i anulowania.Przyciski te służą do wybierania opcji menu, ustalania
stanu urządzenia oraz anulowania bieżącego zadania.

4

Przyciski obsługi kopiowania. Przyciski te umożliwiają zmianę często używanych ustawień
domyślnych oraz rozpoczęcie kopiowania. Instrukcje dotyczące kopiowania można znaleźć w
sekcji

Kopiowanie

.

5

Przyciski obsługi skanowania. Przyciski te służą do skanowania do programu poczty
elektronicznej lub do folderu. Instrukcje dotyczące skanowania można znaleźć w sekcji

Skanowanie

.

8

Rozdział 1 Informacje podstawowe

PLWW