HP LaserJet 3030 All in One Printer - Bezpieczeństwo lasera

background image

Bezpieczeństwo lasera

Ośrodek badania urządzeń i szkodliwości promieniotwórczej (Center for Devices and
Radiological Health) przy amerykańskim ośrodku administracji żywności i leków (U.S. Food
and Drug Administration) od 1 sierpnia 1976 roku wprowadził przepisy, dotyczące
produktów laserowych. Zgodność z tymi przepisami obowiązuje w odniesieniu do urządzeń,
sprzedawanych na terenie Stanów Zjednoczonych. Niniejsza drukarka posiada certyfikat
produktów laserowych Klasy 1, zgodnie ze standardem wydanym przez Amerykański
Departament Zdrowia (DHHS) według ustawy o kontroli promieniowania (Radiation Control
for Health and Safety Act) z roku 1968. Ponieważ promieniowanie emitowane z wnętrza
drukarki jest izolowanie dzięki odpowiednim zabezpieczeniom zewnętrznym, nie istnieje
możliwość wydostania się promienia laserowego na zewnątrz w trakcie normalnego
korzystania z urządzenia.

OSTRZEŻENIE!

Używanie regulatorów, przeprowadzanie samodzielnych regulacji lub postępowanie według
procedur innych niż opisane w niniejszej instrukcji może narazić użytkownika na szkodliwe
promieniowanie.