HP LaserJet 3030 All in One Printer - Informacje dotyczące przepisów dla krajów/regionów Unii Europejskiej (hp LaserJet 3030)

background image

Informacje dotyczące przepisów dla krajów/regionów Unii
Europejskiej (hp LaserJet 3030)

Niniejsze urządzenie zostało skonstruowane w taki sposób, aby mogło funkcjonować we
wszystkich krajach/regionach Europejskiego Obszaru Ekonomicznego (tylko w publicznych
komutowanych sieciach telefonicznych). Zgodność sieciowa jest zależna od ustawień
oprogramowania wewnętrznego. Jeśli jest to wymagane, należy skontaktować się z
dostawcą urządzenia w celu dostosowania go do innej sieci telefonicznej. W celu uzyskania
dodatkowej pomocy technicznej, należy skontaktować się z firmą Hewlett-Packard pod
numerem telefonicznym podanym na ulotce dostarczonej razem z urządzeniem.

144

Załącznik B Informacje dotyczące przepisów

PLWW