HP LaserJet 3030 All in One Printer - Indeks

background image

Indeks

Symbole/Cyfry

2-stronne drukowanie

44

300 dpi

28

600 dpi

28

A

ADF

cykl pracy

138

ładowanie podajnika wejściowego

66

podajnik wejściowy

5

pojemnik wyjściowy

5

specyfikacje

36, 138

specyfikacje materiałów

11

usuwanie zacięć

123

wybieranie materiałów

36

zamawianie części

157

zespół rolki pobierającej, wymiana

93

akcesoria i części

156

alkohol, czyszczenie za pomocą

90

anulowanie

kopiowania

54

zadania drukowania

25

zadania skanowania

71

arkusze danych o bezpieczeñstwie materia³ów

(MSDS)

152

Australia EMC statement

147

automatyczny podajnik dokumentów

specyfikacje

36

wybieranie materiałów

36

B

białe lub wyblakłe smugi

126

broszury, drukowanie

47

C

Canada DOC regulations

145

cykl pracy

ADF

138

skaner

138

urządzenie

137

czarne kropki

127

części i akcesoria

156

części zamienne, zamawianie

157

czyszczenie

części zewnętrzne

90

spód pokrywy

91

szyba

90

ścieżka materiałów drukarki

92

D

Declaration of Conformity

145

deinstalator

9

Deklaracja zgodności

148

DELETED_TEXT

28

długość, urządzenie

135

dokumentacja

zamawianie

157

dopasowywanie

domyślne ustawienie kontrastu przy kopiowaniu

56

domyślny rozmiar kopii

57

głośność

20

głośność sygnału przycisków panelu sterowania

21

jakość kopii

55

języki, wyświetlacz panelu sterowania urządzenia

19

kontrastu dla bieżącego zadania kopiowania

56

ustawienia

13

ustawienia z poziomu komputera

26

drukarka

czyszczenie ścieżki materiałów

92

drukowanie

anulowanie

25

broszury

47

folie i etykiety

40

formularze z nadrukiem

42

karty

43

koperty

37

mapa menu panelu sterowania urządzenia

18

materiały nietypowe

43

obie strony materiału

44

papier firmowy

42

ręczne podawanie materiałów

24

rozwiązywanie problemów

98, 119

szybkość

137

wiele stron na jednym arkuszu

46

znaki wodne

49

drukowanie dwustronne, ręczne

44

drukowanie wielu stron

46

dwustronne drukowanie

44

dźwięki faksu

regulacja głośności

21

PLWW

Indeks

171

background image

E

EconoMode

29

EconoMode (oszczędzanie tonera)

28

EMC statement for Australia

147

emisja hałasu

136, 138

emisja hałasu podczas kopiowania

138

EMI statement for Korea

146

etykiety

drukowanie

40

format i gramatura materiałów

10

specyfikacje

33

F

Faks HP LaserJet

9

faksowanie

marginesy

139

rozdzielczość

139

szybkość

139

FastRes 1200

28

Finland laser statement

146

folder, skanowanie do

69

folie

drukowanie

40

format i gramatura materiałów

10

specyfikacje

33

format

materiały

10

format, zmniejszony

127

formularze

drukowanie

42

informacja serwisowa

165

formularze z nadrukiem

42

fotografie

skanowanie

81

funkcje

4

funkcje urządzenia

4

G

głośność

dopasowywanie

20

przyciski panelu sterowania urządzenia,

dopasowywanie

21

głośność, dopasowywanie

20

głośność alarmu

dopasowywanie

20

głośność dzwonienia

regulowanie

21

głośność sygnału przycisków

dopasowywanie

21

gniazdko zasilania

5

grafika

niska jakość

106

po zeskanowaniu wygląda inaczej niż na oryginale

129

grafika, brak

105

gramatura

materiały

10, 137

materiały ADF

138

gwarancja

roczna ograniczona

153

rozszerzona

164

H

HP Director, skanowanie za pomocą

76

HP LaserJet Printer Family Print Media Guide

31

HP SupportPack

164

I

informacje dotyczące przepisów dla Unii Europejskiej

144

instalacja

kaseta drukująca

158

J

jakość druku

opis ustawień

28

optymalizacja dla rodzajów materiałów

30

poprawianie

110

jakość kopii

dopasowywanie

55

poprawa i zapobieganie problemom

122

ustawienia domyślne, dopasowywanie

56

Patrz także jakość wydruku, rozwiązywanie

problemów, jakość kopii

jakość obrazu, rozwiązywanie problemów

poprawa i zapobieganie problemom

122

puste strony

133

jakość skanowania

poprawa i zapobieganie problemom

133

jakość wydruków, rozwiązywanie problemów

brakujące obrazy

121

czarne kropki

127

jasny wydruk

110

linie

111

niewyraźny tekst

127

pionowe białe lub wyblakłe smugi

126

plamki

110

powtarzające się defekty

114

puste strony

100, 126

rozmazywanie

112

skrzywione strony

115

smugi

127

sypki toner

113

szary nalot w tle

112

ubytki

111

wyblakłe obrazy

121

wyblakły druk

110

wydruk zbyt jasny lub zbyt ciemny

126

zbędne linie

127

zmniejszony format

127

znaki, zniekształcone

114

zwijanie się lub fałdowanie

115

jakość wydruku

zmiana

29

172

Indeks

PLWW

background image

jakość wydruku, rozwiązywanie problemów

czarne kropki

134

grafika

129

linie

134

puste kopie

121

smugi

134

wykrzywione strony

128

jakość zeskanowanego obrazu

rozwiązywanie problemów

128

jasny wydruk

110

język wyświetlacza panelu sterowania urządzenia

zmiana

19

K

karty

drukowanie

43

format i gramatura materiałów

10

specyfikacje

34

kaseta drukująca

instalacja

158

przechowywanie

158

spodziewana żywotność

158

utylizacja

159

zamawianie

157

kasety drukujące

oszczędzanie tonera

159

zasady firmy HP dotyczące kaset drukujących

innych producentów

158

komunikaty

alarmowe

118

błąd krytyczny

117

ostrzegawcze

119

panel sterowania urządzenia

117

komunikaty alarmowe

118

komunikaty o błędach

ekran komputera

103, 132

panel sterowania urządzenia

117

komunikaty o błędach krytycznych

117

komunikaty ostrzegawcze

119

kontrast

ustawianie dla bieżącego zadania kopiowania

56

ustawianie domyślnego przy kopiowaniu

56

kontrast kopii

dopasowywanie dla bieżącego zadania kopiowania

56

dopasowywanie domyślnego

56

koperty

drukowanie

37

specyfikacje

33

kopiowanie

anulowanie

54

dopasowywanie domyślnego rozmiaru kopii

57

emisja hałasu

138

książki

63

ładowanie oryginałów

52

możliwości pomniejszania i powiększania

137

pomniejszanie

57

powiększanie

57

rozpoczynanie

54

rozwiązywanie problemów

120, 121, 122, 126

szybkość

137

wielostronicowy stos 2-stronnych oryginałów

62

Korean EMI statement

146

książki

skanowanie

81

L

liczba kopii, zmiana

61

linie na kopii

zbędne

127

linie telefoniczne

głośność dźwięku faksu, regulowanie

21

LPT1, błąd drukowania

103

Ł

ładowanie

oryginały

52, 53, 66, 67

M

marginesy

faksowanie

139

Marginesy skanowanych dokumentów

138

marszczenie, rozwiązywanie problemów

116

materiały

format, maksymalny

137

format, minimalny

137

formaty, dopasowywanie ustawień domyślnych

19

gramatura

137

najczęstsze problemy

32

optymalizacja jakości druku

30

specyfikacje

10, 31

wskazówki

32

materiały eksploatacyjne

zamawianie

156

materiały nietypowe

drukowanie

43

Missing text

powtarzające się defekty pionowe

114

MSDS (arkusze danych o bezpieczeñstwie

materia³ów)

152

N

Najlepsza jakość (FastRes 1 200)

28

Niestandardowa

28

nie włącza się, urządzenie

98

niewyraźny tekst

127

numery części

156

numery produktów

156

O

obsługa klienta

formularz, serwis

165

serwis sprzętu

162

PLWW

Indeks

173

background image

OCR (optyczne rozpoznawanie znaków)

program

9

używanie

83

odzysk

Materiały eksploatacyjne do drukarki

150

ograniczenia dotyczące materiałów

150

oszczędzanie tonera w kasetach drukujących

159

oświadczenia

Deklaracja zgodności

148

gwarancja

153

przepisy FCC

142

rozszerzona gwarancja

164

ustawa o ochronie abonentów telefonicznych

143

Wymagania części 68 przepisów FCC

142

wymagania IC CS-03

144

oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa

bezpieczeństwo lasera

145

oświadczenie o ograniczonej gwarancji firmy HP

153

P

pamięć

podstawowa

137

panel sterowania

urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet 3020

7

urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet 3030

8

panel sterowania urządzenia

drukowanie mapy menu

18

drukowanie strony konfiguracji

18

głośność sygnału przycisków, dopasowywanie

21

języki, zmiana

19

komunikaty

117

położenie

5

skanowanie z

69

składniki

7, 8

papier

format, maksymalny

137

format, minimalny

137

formaty, dopasowywanie ustawień domyślnych

19

gramatura

137

najczęstsze problemy

32

optymalizacja jakości druku

30

specyfikacje

10, 31

wskazówki

32

Patrz także materiały specjalne

papier firmowy, drukowanie

42

parametry

bateria

140

parametry baterii

140

parametry elektryczne

urządzenie

135

parametry fizyczne

urządzenie

135

parametry środowiskowe

135

parametry zasilania

urządzenie

135

PCL 5e, sterownik urządzenia

26

PCL 6, sterownik urządzenia

26

pionowe białe lub wyblakłe smugi

126

pionowe linie

111

plamki na materiałach

110

płytka rozdzielacza, zamawianie

157

poczta elektroniczna, skanowanie do

69

podajnik wejściowy, materiały

zamawianie

157

podajnik wejściowy, papier

ilustracja

5

pojemność, główny

137

pojemność, szybkie podawanie

137

specyfikacje materiałów

10

podawanie ręczne

24

pojemnik wyjściowy

ilustracja

5

pojemność

137

pomniejszanie

kopii

57

port równoległy

5, 138

port telefoniczny

6

porty

brak dostępu

103

urządzenia

138

w urządzeniu

5

PostScript, sterownik urządzenia

26

powiększanie

kopii

57

powtarzające się defekty, rozwiązywanie problemów

114

problemy z zasilaniem

98

program do skanowania HP LaserJet, skanowanie za

pomocą

72

programowanie

przycisk Skanowanie do

69

przechowywanie kaset drukującej

158

przepisy FCC

142

przewody

zamawianie

156

przewód równoległy, zamawianie

156

przewód zasilający, zamawianie

156

Przybornik HP

9

przyciemnienie

ustawianie dla bieżącego zadania kopiowania

56

ustawianie domyślnego przy kopiowaniu

56

przyciski na panelu sterowania urządzenia

7, 8

przywracanie ustawień fabrycznych

19

PS, sterownik urządzenia

26

puste strony

100, 126

R

Readiris OCR

9

ręczne drukowanie dwustronne

44

ręczne podawanie

24

roczna ograniczona gwarancja

153

rozdzielczość

drukowanie

137

174

Indeks

PLWW

background image

faksowanie

139

skanowanie

84, 138

rozjaśnienie

ustawianie dla bieżącego zadania kopiowania

56

ustawianie domyślnego przy kopiowaniu

56

rozmazywanie tonera

112

rozmiar

urządzenie

135

rozszerzona gwarancja

164

rozwiązywanie problemów

brak odpowiedzi

98, 101

czarne kropki

134

drukarka

98

formaty, nieprawidłowe

130

grafika

105, 106, 129

jakość, obraz

128

jasny wydruk

110

komunikaty o błędach

103

kopiowanie

120

linie

111, 134

lista problemów

97

miejsce wyjmowania kopii

120

nie następuje wydruk stron

101

nie odpowiada

103

papier

130

plamki

110, 116

porty równoległe

103

powtarzające się defekty

114

powtarzające się defekty pionowe

114

problemy z materiałami

32

problemy z podawaniem

101

problemy z tekstem

105, 130, 134

prowadnice materiałów

104

puste strony

100, 121, 133

rolka pobierająca

104

rozmazywanie

112

skanowanie

128

skrzywione strony

115

smugi

134

sypki toner

113

szary nalot w tle

112

ubytki

111

urządzenie

119

włączenie zasilania

98

wyblakły wydruk

110

wykrzywione strony

128

wykrzywiony druk

104

zacięcia materiałów

107

zawinięte materiały

104

zbyt ciemny skan

134

zbyt jasny skan

134

zgniecenia

116

zmarszczenia

116

znaki, zniekształcone

114

zwijanie się papieru

115

Patrz także jakość druku, rozwiązywanie

problemów

S

serwis

formularz informacyjny

165

sprzęt

162

serwis sprzętu

162

skanowanie

anulowanie

71

czarno-białe

85

do folderu

69

do pliku

73

do programu poczty elektronicznej

69

fotografie

62, 81

głębia kolorów

84

HP Director

76

jakość, poprawianie

133

komunikaty o błędach

132

książka

81

książki

63, 81

ładowanie oryginałów

66

marginesy

138

metody

68

OCR, używanie

83

odcienie szarości

85

rozdzielczość

84, 138

rozwiązywanie problemów

128

skanowanie LaserJet

72

strona po stronie

77

trwa zbyt długo

131

TWAIN, z wykorzystaniem

79

WIA, z wykorzystaniem

79

skanowanie czarno-białe

85

skanowanie fotografii, rozwiązywanie problemów

128

skanowanie kolorowe

84

skanowanie rysunków, rozwiązywanie problemów

128

skanowanie strona po stronie

77

skanowanie w odcieniach szarości

85

składniki

5

składniki oprogramowania

9

składniki sprzętowe

5

skrzywione strony

115

słownik terminów

167

smugi

127

sortowanie kopii

opis

60

zmiana ustawień domyślnych

60

specyfikacje

ADF

36, 138

automatyczny podajnik dokumentów

36

etykiety

33

folie

33

karty i ciężkie materiały

34

koperty

33

materiały

10, 31

wydajność i pojemność kopiarki

137

wydajność i pojemność skanera

138

PLWW

Indeks

175

background image

wydajność i pojemność urządzenia

137

spodziewana żywotność kaset drukujących

158

statements

Australian EMC

147

Declaration of Conformity

145

Finland laser

146

Korean EMI

146

sterowniki urządzenia, wymagania

26

strony

inne niż na ekranie

105

inne niż na innej urządzeniu

106

nie są drukowane

101

puste

100

wykrzywione

104

SupportPack

164

sypki toner, rozwiązywanie problemów

113

szary nalot w tle, rozwiązywanie problemów

112

szerokość, urządzenie

135

szyba, czyszczenie

90

szybkość

druk

137

faks

139

kopiowanie

137

modem

139

szybkość modemu

139

Ś

ścieżka materiałów, czyszczenie

92

ścieżka papieru, czyszczenie

92

środowisko pracy, specyfikacje

135

środowisko przechowywania, specyfikacje

135

T

tekst

brak

105, 130

nieczytelny, błędny lub niepełny

105

temperatura

parametry

135

terminologia

167

toner

obwódka tonera

116

oszczędzanie

29, 159

plamki

110

rozmazywanie

112

sypki

113

zużycie

149

TWAIN

komunikat o błędzie

132

skanowanie za pomocą

79

U

ubytki znaków

111

urządzenie

sterowniki, wymagania

26

wydajność i pojemność

137

urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet 3020 lub

urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet 3030

zawartość opakowania

2

USB

port

5, 138

przewód, zamawianie

156

usługa serwisowa Express Exchange

162

usługi naprawcze

162

usługi naprawcze HP

162

ustawa o ochronie abonentów telefonicznych

143

ustawienia

przywracanie domyślnych fabrycznych

19

zmiana domyślnych

13

zmiana ustawień jakości druku

28

zmiana z poziomu komputera

26

ustawienia domyślne

dopasowywanie

26

przywracanie

19

ustawienia fabryczne

przywracanie

19

usuwanie zacięć

ADF

123

materiały

107

uszkodzenia podczas transportu

162

utylizacja

kasety drukujące

159

W

waga

urządzenie

135

WIA

skanowanie za pomocą

79

wiele stron, drukowanie na jednym arkuszu

46

wilgotność

parametry

135

wskazówki dotyczące ponownego pakowania

162

wydajność i pojemność kopiarki

137

wydajność i pojemność skanera

138

wydruki próbne

29

wydzielanie ciepła

135

wykrzywiony druk

104

wyłącznik zasilania

5

wymagania IC CS-03

144

wymiana

zespół rolki pobierającej podajnika ADF

93

wymiary, urządzenie

135

wysokość, urządzenie

135

Z

zacięcia

ADF, typowe miejsca występowania

123

usuwanie

107

zapobieganie

109

zadania drukowania, anulowanie

25

zamawianie akcesoriów i części

156

zawartość opakowania

2

zawinięte materiały

104

zbyt ciemna kopia

126

zbyt jasna kopia

126

176

Indeks

PLWW

background image

zgniecenia, rozwiązywanie problemów

116

zgodność produktu z zasadami programu ochrony

środowiska

149

złącza, zamawianie

156

zmiana

głośność

20

język wyświetlacza panelu sterowania urządzenia

19

ustawienia, domyślne

13, 26

ustawienia jakości druku

28

ustawienia z poziomu komputera

26

zmniejszony format

127

znaki

niewyraźne

127

ubytki

111

zniekształcone

114

znaki wodne, drukowanie

49

zniekształcone znaki

114

zwijanie się, rozwiązywanie problemów

115

zwrot urządzenia

162

PLWW

Indeks

177

background image

178

Indeks

PLWW

background image
background image