HP LaserJet 3030 All in One Printer - Karty i ciężkie materiały

background image

Karty i ciężkie materiały

Korzystając z wejściowych podajników można drukować na kartach różnego rodzaju, w tym
na kartach katalogowych i pocztowych. Niektóre karty dają lepsze rezultaty, ponieważ ich
struktura jest lepiej dopasowana do podawania w urządzeniu laserowym.

W celu zapewnienia optymalnego działania urządzenia nie należy używać materiałów o
gramaturze większej niż 157 g/m

2

. Materiał o zbyt dużej gramaturze może powodować

trudności w podawaniu arkuszy, problemy z układaniem, zacięcia, słabe utrwalanie tonera,
niską jakość druku lub nadmierne zużycie mechaniczne.

Uwaga

Drukowanie na materiałach o większej gramaturze jest możliwe, o ile nie wypełniają one
całego podajnika wejściowego, a ich gładkość wynosi od 100 do 180 w skali Sheffield.

34

Rozdział 3 Drukowanie

PLWW

background image

Struktura kart

Stopień gładkości: Stopień gładkości karty o gramaturze od 135 do 157 g/m

2

powinien

wynosić od 100 do 180 w skali Sheffield. Stopień gładkości karty o gramaturze od 60 do
135 g/m

2

powinien wynosić od 100 do 250 w skali Sheffield.

Struktura: Karty powinny leżeć płasko, odgięte nie bardziej niż o 5 mm.

Stan: Należy upewnić się, że karty nie są pomarszczone, ponacinane ani uszkodzone
w inny sposób.

Formaty: Należy używać tylko kart o następujących wymiarach:

Minimalny format: 76 x 127 mm

Maksymalny format: 216 x 356 mm

Wskazówki dotyczące używania kart

Ustaw marginesy na przynajmniej 2 mm od brzegów.

PLWW

Wskazówki dotyczące używania materiałów

35