HP LaserJet 3030 All in One Printer - Sterowniki urządzenia

background image

Sterowniki urządzenia

Przy instalacji oprogramowania urządzenia wybrany został jeden z następujących
sterowników urządzenia:

Sterownik PCL 6 (domyślny): Umożliwia korzystanie z wszystkich funkcji urządzenia.
Jeżeli nie zachodzi potrzeba zachowania wstecznej zgodności z poprzednimi wersjami
sterowników PCL (język sterowania urządzeniem) lub starszymi typami drukarek, zalecany
jest sterownik PCL 6.

Sterownik PCL 5e: Pozwala na uzyskiwanie wydruków podobnych do wydruków z
drukarek HP LaserJet starszego typu. Niektóre funkcje (FastRes 1200 oraz 300 dpi) nie są
dostępne w przypadku tego sterownika. (Sterownika PCL 5e dostarczonego z tym
urządzeniem nie należy stosować do starszych drukarek.)

Sterownik PS: Sterownik PostScript® (PS) zapewnia zgodność ze standardem PS.
Niektóre funkcje (ręczne drukowanie dwustronne, drukowanie broszur, znaki wodne oraz
drukowanie więcej niż czterech stron na arkuszu) nie są dostępne w przypadku tego
sterownika.

Uwaga

W zależności od wybranego sterownika urządzenie automatycznie przełącza języki z
emulacji PS na PCL i odwrotnie. Sterownik PS emuluje funkcje Adobe® PostScript poziomu
2. Informacje na temat uzyskiwania dostępu do sterownika urządzenia znajdują się w sekcji