HP LaserJet 3030 All in One Printer - Dostęp do funkcji optymalizacji

background image

Dostęp do funkcji optymalizacji

Funkcja optymalizacji jest dostępna na karcie Papier lub Papier/jakość w oknie
właściwości urządzenia (w sterowniku urządzenia). Więcej informacji znajduje się w sekcji

Opis ustawień jakości druku

.

Uwaga

Szybkość druku może zmieniać się w zależności od rodzaju i rozmiaru używanych
materiałów.

Może zaistnieć konieczność zmiany ustawień z powrotem do ustawień początkowych, aby
zoptymalizować wydruk dla materiałów zwykle używanych do wydruku.

30

Rozdział 3 Drukowanie

PLWW