HP LaserJet 3030 All in One Printer - Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu (system Windows)

background image

Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu (system
Windows)

1.

Z poziomu używanego programu otwórz właściwości urządzenia (sterownik
urządzenia). Stosowne instrukcje znajdują się w sekcji

Zmiana ustawień drukowania

.

2.

Na karcie Wykończenie w opcji Strony na arkuszu wybierz liczbę stron drukowanych
na jednym arkuszu materiału. Na jednym arkuszu można wydrukować maksymalnie 16
stron.

3.

Jeżeli wydrukowane strony mają mieć ramki, zaznacz pole wyboru ramek strony. Aby
określić kolejność stron drukowanych na jednym arkuszu, wybierz odpowiednie
ustawienie z listy rozwijanej.