HP LaserJet 3030 All in One Printer - Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu (Macintosh)

background image

Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu (Macintosh)

1.

Z listy rozwijanej General wybierz Layout.

2.

Na rozwijanej liście Strony na arkuszu wybierz liczbę stron, które mają być
wydrukowane na jednym arkuszu. Na jednym arkuszu można wydrukować
maksymalnie dziewięć stron.

46

Rozdział 3 Drukowanie

PLWW