HP LaserJet 3030 All in One Printer - Ręczne drukowanie dwustronne

background image

Ręczne drukowanie dwustronne może powodować zabrudzenia urządzenia, obniżając
jakość druku. Instrukcje dotyczące postępowania w przypadku zabrudzenia urządzenia
znajdują się w sekcji

Czyszczenie i konserwacja

.

Uwaga

Ręczne drukowanie dwustronne nie jest obsługiwane na komputerach Macintosh.

Ręczne drukowanie dwustronne

Uwaga

Sterownik urządzenia zawiera również instrukcje i ilustracje dotyczące ręcznego drukowania
dwustronnego.

1.

Z poziomu używanego programu otwórz właściwości urządzenia (sterownik
urządzenia). Stosowne instrukcje zawiera sekcja

Aby zmienić ustawienia zadania

drukowania (Windows)

.

2.

Na karcie Wykończenie wybierz opcję Drukuj na obu stronach.

Uwaga

Jeżeli opcja Drukuj na obu stronach jest wyszarzona lub niedostępna, otwórz właściwości
urządzenia (sterownik urządzenia). Stosowne instrukcje zawiera sekcja

Aby zmienić

ustawienia domyślne we wszystkich programach (Windows)

. Na karcie Ustawienia

urządzenia lub Konfiguracja wybierz Dopuszczalne ręczne drukowanie dwustronne, a
następnie kliknij OK. Powtórz czynności opisane w punktach 1 i 2.

3.

Wydrukuj dokument.

4.

Po wydrukowaniu jednej strony wyjmij pozostały materiał z podajnika i odłóż go na bok
do czasu zakończenia ręcznego drukowania dwustronnego.

5.

Zbierz wydrukowane arkusze, odwróć je stroną zadrukowaną do dołu i wyrównaj cały
stos.

44

Rozdział 3 Drukowanie

PLWW

background image

6.

Umieść ponownie stos materiałów w podajniku wejściowym. Strona pierwsza powinna
być ułożona drukiem do dołu, górnym brzegiem w kierunku urządzenia.

7.

Kliknij OK (na ekranie) i poczekaj na wydruk drugiej strony.

PLWW

Drukowanie po obu stronach materiału (ręczne drukowanie dwustronne)

45