HP LaserJet 3030 All in One Printer - Drukowanie na foliach lub etykietach

background image

Drukowanie na foliach lub etykietach

OSTROŻNIE

Upewnij się, że w ustawieniach urządzenia (w sterowniku urządzenia) został wybrany
prawidłowy rodzaj materiału, zgodnie z procedurą opisaną poniżej. Urządzenie dostosowuje
temperaturę utrwalacza do ustawień typu materiałów. Podczas drukowania na materiałach
specjalnych, takich jak folie czy etykiety, możliwość dostosowania temperatury utrwalacza
zapobiega uszkodzeniu materiałów podczas przejścia przez urządzenie.

1.

Włóż jedną stronę do podajnika wejściowego do szybkiego podawania materiałów lub
wiele stron do podajnika wejściowego materiałów. Upewnij się, że górna część
materiałów ułożona jest przodem do urządzenia, a strony do zadrukowania (szorstka
strona folii) do góry.

2.

Dopasuj prowadnice materiałów.

40

Rozdział 3 Drukowanie

PLWW

background image

3.

W przypadku sterowników urządzenia w systemie Windows na karcie Papier lub
Papier/jakość wybierz odpowiedni rodzaj materiałów z listy rozwijanej Rodzaj:.

W przypadku sterowników dla komputerów Macintosh na karcie Paper/Quality lub
Paper (karta Paper Type/Quality w przypadku niektórych sterowników dla komputerów
Macintosh) wybierz odpowiedni rodzaj materiału.

Uwaga

W przypadku niektórych sterowników urządzenia lub systemów operacyjnych pewne
funkcje urządzenia mogą nie być dostępne. Informacje na temat funkcji dostępnych dla
danego sterownika można znaleźć w pomocy ekranowej dotyczącej właściwości urządzenia
(sterownika).

4.

Wydrukuj dokument. Usuwaj gotowe wydruki z pojemnika wyjściowego w miarę
drukowania, aby uniemożliwić sklejanie się arkuszy i kładź je na płaskiej powierzchni.

PLWW

Drukowanie na foliach i etykietach

41