HP LaserJet 3030 All in One Printer - Drukowanie na foliach i etykietach

background image

Drukowanie na foliach i etykietach

Należy używać tylko takich folii i etykiet, które są zalecane do użytku w urządzeniach
laserowych, takich jak folie HP i etykiety jakości laserowej firmy HP. Więcej informacji
znajduje się w sekcji

Specyfikacje materiałów wykorzystywanych w urządzeniu

.

OSTROŻNIE

Obejrzyj materiały w celu upewnienia się, czy nie są pomarszczone lub pozawijane i czy nie
mają porwanych brzegów lub brakujących etykiet. Nie przepuszczaj etykiet przez
urządzenie więcej niż jeden raz. Klej może uszkodzić urządzenie.