HP LaserJet 3030 All in One Printer - Zasady firmy HP dotyczące kaset drukujących innych producentów

background image

Zasady firmy HP dotyczące kaset drukujących innych producentów

Przechowywanie kaset drukujących

Spodziewana żywotność kasety drukującej

Utylizacja kaset drukujących

Oszczędzanie tonera

Zasady firmy HP dotyczące kaset drukujących innych
producentów

Firma Hewlett-Packard nie zaleca używania nowych, dopełnianych ani przerabianych kaset
drukujących innych producentów. Firma HP nie ma wpływu na projekt i jakość produktów
innych firm. Naprawy wszelkich usterek spowodowanych użyciem kasety drukującej innego
producenta nie podlegają gwarancji.

Uwaga

Gwarancja nie obejmuje usterek wynikających z używania oprogramowania, złączy lub
części innych producentów.