HP LaserJet 3030 All in One Printer - Przechowywanie kaset drukujących

background image

Przechowywanie kaset drukujących

Kasetę drukującą należy wyjmować z opakowania tuż przed jej użyciem. Niektóre
opakowania kaset drukujących HP LaserJet posiadają stempel z alfanumerycznym kodem
daty. Kod taki odpowiada okresowi 30 miesięcy po dacie produkcji i ma ułatwiać efektywną
gospodarkę magazynową pomiędzy firmą HP a jej dystrybutorami i punktami sprzedaży.
Nie stanowi on wskazania trwałości tonera (okresu przydatności do użytku) ani w żaden
sposób nie jest powiązany z warunkami gwarancji.

OSTROŻNIE

W celu uniknięcia uszkodzenia kasety drukującej, nie należy wystawiać jej na działanie
światła.