HP LaserJet 3030 All in One Printer - dansk

background image

HP LaserJet 3015, 3020, 3030 og 3380 all-in-one -
Bemærkninger til softwareinstallation (dansk)

FORMÅLET MED DETTE DOKUMENT

Dette dokument indeholder specifik installationsvejledning og andre oplysninger,
der er relevante, inden HP LaserJet all-in-one-softwaren installeres og anvendes.
Installationsvejledningen er gældende for følgende operativsystemer:

o Windows (R) 95, 98 og Millennium Edition (Me)

o Windows NT (R) 4.0

o Windows 2000

o Windows XP

NOTE: Windows 98, 1. udgave, Windows 95 og Windows NT 4.0
understøttes ikke via installationsprogrammet. Printerdrivere til disse
ældre operativsystemer findes på cd-rom'en, men de skal installeres via
guiden Tilføj printer. Find følgende mappe fra guiden Tilføj printer for at få
adgang til disse drivere: X:\<sprog>\drivere\<OS>\... (hvor "X" er
bogstavet for dit cd-rom-drev, hvor "<sprog>" er det foretrukne sprog, og
hvor "<OS>" er det relevante operativsystem).

Yderligere oplysninger om Linux og Linux-printerdrivere findes på følgende
websted:

http://www.hp.com/go/linux

.

Yderligere oplysninger om UNIX (R) og UNIX -printerdrivere findes på følgende
websted:

http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software

.

Følgende HP LaserJet all-in-one-modeller understøttes:

o HP LaserJet 3015 all-in-one:

o HP LaserJet 3020 all-in-one:

o HP LaserJet 3030 all-in-one:

o HP LaserJet 3380 all-in-one:

Dette dokument indeholder oplysninger om installation, kompatibilitet og
fejlfinding. Yderligere oplysninger om printerfunktioner og driverfunktioner findes
i brugervejledningen til enheden og i den onlinehjælp, der følger med hver
softwarekomponent.

HVEM HAR BRUG FOR DENNE ALL-IN-ONE-SOFTWARE?

Alle brugere har brug for denne software for at kunne betjene HP LaserJet all-in-
one series-printere. Netværksklienter skal bruge installations-cd-rom'en eller
navnet på det relevante netværksbibliotek for at kunne installere softwaren på
deres egne arbejdsstationer.

3-1

background image

OVERSIGT OVER ALL-IN-ONE-SOFTWAREKOMPONENTERNE

Printer-cd-rom'en indeholder software til IBM-kompatible computersystemer.
Yderligere oplysninger om en bestemt driver eller softwarekomponent findes i
den tilknyttede onlinehjælp.

Softwarekomponenter til netværksadministrator

HP Web Jetadmin

Netværksadministratorer kan bruge HP Web Jetadmin til at konfigurere og styre
HP-printere på tværs af flere forskellige operativsystemer.

NOTE: HP Web Jetadmin findes ikke længere på software-cd-rom'en.
Netværksadministratorer kan hente HP Web Jetadmin-softwaren på
følgende URL-adresse:

http://www.hp.com/go/webjetadmin

.

Softwarekomponenter til slutbruger

Drivere

En printerdriver er et softwareprogram, der giver andre softwareprogrammer
adgang til printerfunktionerne. Der skal typisk installeres en printerdriver til hver
printer. Den software-cd-rom, der leveres med all-in-one, indeholder følgende
Windows-printerdrivere:

o HP LaserJet 3015, 3020, 3030 og 3380 all-in-one PCL 6-printerdriver til

Windows 95, Windows 98, Windows Me og Windows NT 4.0 (alle med
samme grafiske brugergrænseflader)

o HP LaserJet PostScript (R) (PS)-printerdrivere til Windows 95, Windows 98,

Windows Me og Windows NT 4.0 (alle med samme grafiske
brugergrænseflader)

o HP LaserJet 3015, 3020, 3030 og 3380 all-in-one PCL 6- og PS-

printerdrivere til Windows 2000, Windows XP og Windows Server 2003
(alle med samme grafiske brugergrænseflader)

De nyeste printerdrivere og den nyeste all-in-one-software til HP LaserJet-
printere er tilgængelige på internettet på følgende URL-adresser:

http://www.hp.com/support/lj3015

,

http://www.hp.com/support/lj3030

,

http://www.hp.com/support/lj3020

eller

http://www.hp.com/support/lj3380

.

Yderligere printerdrivere er muligvis tilgængelige fra onlinekilder. Se afsnittet
"Teknisk hjælp" i dette dokument eller printerens brugervejledning for at få
oplysninger om anskaffelse af printerdrivere og anden HP-software.

HP-værktøjskasse

All-in-one-softwaren indeholder softwarekomponenter til HP-værktøjskasse. HP-
værktøjskasse indeholder printer- og jobstatusoplysninger, f.eks. ventende job,
toner- og papirniveauer og oplysninger om genbestilling af forbrugsvarer. Brug
HP-værktøjskasse til at kontrollere og ændre produktindstillinger, få adgang til

3-2

background image

fax- og scanningssoftwarefunktioner, produktadvarselsfunktioner,
fejlfindingsfunktionen og "Hvordan gør jeg...?"-hjælpen. HP-værktøjskasse kan
konfigureres, så den vises, når printeren skal kontrolleres.

Adobe Acrobat Reader

Brug Acrobat Reader 4.05 eller en nyere version for at få vist onlinemanualerne.
Hvis all-in-one-installationsprogrammet ikke finder en PDF reader på systemet,
bliver du bedt om at installere Acrobat Reader fra cd-rom'en med softwaren.

Printerdokumentation

Brugervejledningen findes her:

o På cd-rom'en til all-in-one-softwaren

o I Hewlett Packard LaserJet all-in-one-programgruppen (til Windows-

operativsystemer)

o I HP-værktøjskasse (klik på fanen Dokumentation)

NOTE: Nogle dokumenter er ikke tilgængelig på alle sprog på cd-rom'en.
Få yderligere dokumentation og oplysninger på følgende URL-adresser:

http://www.hp.com/support/lj3015

,

http://www.hp.com/support/lj3020

,

http://www.hp.com/support/lj3030

eller

http://www.hp.com/support/lj3380

.

NOTE: Da HP arbejder på at give alle adgang til teknologi, leveres
brugervejledningerne til dette produkt i HTML-format (.CHM). HTML-
formatet er kompatibelt med de fleste skærmlæserprogrammer.

Afinstaller

Brug afinstallationsfunktionen til at fjerne alle Windows HP all-in-one-
komponenterne. Se afsnittet "Afinstallation" i dette dokument for at få vejledning.

Nyeste printerdrivere

De nyeste printerdrivere og den nyeste software til HP LaserJet all-in-one series-
printere er tilgængelige på følgende URL-adresser:

http://www.hp.com/support/lj3015

,

http://www.hp.com/support/lj3020

,

http://www.hp.com/support/lj3030

eller

http://www.hp.com/support/lj3380

.

SENESTE OPLYSNINGER

KENDTE PROBLEMER OG LØSNINGER

Fax

o Med guiden Faxopsætning i HP-værktøjskasse fås oplysninger om,

hvordan felterne Fra, Telefonnummer og Faxnummer på forsiden udfyldes.

3-3

background image

o Når softwaren først er installeret, skal en person med

administratorrettigheder indlede og sende en fax, inden andre faxer kan
sendes.

Scanne

o Nogle softwareprogrammer har svært ved at håndtere scanninger, der er

foretaget i høj opløsning (1200 dpi eller højere). Hvis du scanner ind i et
program og får en fejl, kan du prøve at scanne ved en lavere dpi.

o Hvis et medie i A4-størrelse scannes med HP LaserJet Scan-softwaren,

skal dimensionerne angives i dialogboksen Scanningsformat.

o Når softwaren først er installeret, skal en person med

administratorrettigheder gennemføre en scanning, inden andre
scanningsjob kan udføres.

Generelt

o Installationen af flere HP LaserJet 3015, 3020, 3030 eller 3380 all-in-one-

enheder på samme computer understøttes ikke.

o Der kan opstå adskillige afvigelser, hvis der installeres en HP LaserJet

3015, 3020, 3030 eller 3380 all-in-one-enhed på samme computer som
HP Scanjet-, HP Photosmart- eller HP Officejet-software, afhængigt af
installationsrækkefølgen.

o Windows XP 64-bit-printerdrivere er kun tilgængelige på internettet på

adressen

http://www.hp.com/go/support

. Disse drivere er ikke WHQL-

certificeret.

o Hvis der opstår problemer med brugen af den printerdriver, der er

installeret som standard (PCL6), kan du prøve at bruge PCL5e-driveren.
Nogle softwareprogrammer er specifikt skrevet i PCL5e og fungerer ikke
optimalt med andre printerdrivere.

o Hvis du kun vil installere printer- og scanningsdrivere, skal du vælge

installationsindstillingen Minimum.

o Hvis du bruger Tilføj eller fjern programmet i HP LaserJet all-in-one-

programgruppen, er cd-rom'en påkrævet.

o Hvis der føjes en printer til Windows 9x eller Me, når der bruges en

parallelforbindelse, og hvis installationstypen Standard efterfølgende
udføres, indstilles printeren til "offline" i mappen Printere. Dette problem
løses ved at genstarte computeren og derefter indstille all-in-one-enheden
til "online" i mappen Printere.

o Hvis papirtypen under udskrivningsindstillingerne i egenskaberne for

PCL6-driveren ændres fra standard af "Uspecificeret", udskrives en side
med en PCL XL-fejl. Indstil papirtypen til "Uspecificeret", eller installer
PCL5e- eller PS-driveren for at udskrive uden fejl.

HP Jetdirect

o HP Jetdirect-printerserveren skal angives til tilstanden "ECP/1284.4", for

at HP-værktøjskasse fungerer korrekt.

o Det er kun udskrivningsfunktionaliteten, der er tilgængelig, når IPX/SPX-

protokollen anvendes.

o Hvis der anvendes en HP Jetdirect-printerserver med flere porte, skal HP

LaserJet all-in-one-enheden tilsluttes port 1.

3-4

background image

o Det anbefales, at der tildeles en statisk IP-adresse til en HP Jetdirect-

printerserver, inden softwaren installeres. Hvis IP-adressen ændres, efter
softwaren er installeret, mistes scannings- og faxfunktionaliteten fra
computeren.

HP-værktøjskasse

o TCP/IP-protokollen skal installeres på computeren, for at HP-

værktøjskassen kan køre.

o Den browser, der fungerer bedst, er Microsoft (R) Internet Explorer (IE)

version 5.5 eller 6.0 og nyere.

o De filformater, som HP-værktøjskasse understøtter på fanen Scan til

under Scanningsindstillinger, er .bmp, .gif, .jpg, .pdf og .tiff (normal og
smal). De filformater, der er angivet ud over disse, understøttes ikke og
vil generere en fejlmeddelelse, hvor du bliver bedt om at geninstallere
softwaren til den filtype, du ønsker. Geninstallation af softwaren vil dog
ikke øge antallet af understøttede filformater.

o Hvis build 21 af Symantec Desktop Firewall bruges med Windows XP, kan

der opstå en generel beskyttelsesfejl på computeren. Opdatering til
minimum build 25 løser dette problem.

o Hvis telefonbogsfiler eksporteres fra Microsoft Outlook, Outlook Express og

Lotus Notes, skal alle felter eksporteres til en csv-fil (Comma Separated
Value) og derefter importeres til HP-værktøjskasse.

o Når sproget på enheden ændres ved hjælp af HP-værktøjskasse, skal HP-

værktøjskasse lukkes og derefter åbnes igen, efter enheden er i tilstanden
"Klar", ellers genereres der muligvis en fejlmeddelelse.

o Der vises muligvis nogle dialogbokse bag browservinduet, når Gem

indstillinger, Scan til eller andre funktioner i HP-værktøjskasse bruges. Du
kan enten minimere browseren for at finde den åbne dialogboks eller se
efter det blinkende ikon på proceslinjen.

o Hvis HP-værktøjskasse køres, går computeren ikke i standby- eller

dvaletilstand.

o Brug af firewallsoftware forhindrer HP-værktøjskasse i at fungere,

medmindre de forskellige HP-værktøjskassekomponenter ikke er blokeret,
når der opstår en firewalladvarsel.

o Hvis funktionen til sikkerhed for internetzoner indstilles til over "Medium",

eller hvis Active Scripting under indstillinger for internetsikkerhed i
browseren deaktiveres, kan det forhindre HP-værktøjskasse i at fungere
eller få den til at åbne tomme sider.

Se den relevante overførselsside for HP LaserJet all-in-one-software på

http://www.hp.com/support/lj3015

,

http://www.hp.com/support/lj3020

,

http://www.hp.com/support/lj3030

eller

http://www.hp.com/support/lj3380

for

at få et opdateret liste over kendte problemer i HP LaserJet all-in-one series-
softwaren. Brug linket til "Release Notes" eller "Readme File", som findes på
driverens overførselsside for den anvendte version af operativsystemet og
driveren.

3-5

background image

LØSTE PROBLEMER

Se den relevante overførselsside for HP LaserJet all-in-one-software på

http://www.hp.com/support/lj3015

,

http://www.hp.com/support/lj3020

,

http://www.hp.com/support/lj3030

eller

http://www.hp.com/support/lj3380

for

at få et opdateret liste over løste problemer i HP LaserJet all-in-one series-
softwaren. Brug linket til "Release Notes" eller "Readme File", som findes på
driverens overførselsside for den anvendte version af operativsystemet og
driveren.

INSTALLATIONSVEJLEDNING

Når der arbejdes i et Windows-miljø, finder cd-rom-installationen eller
installationssoftwaren din version af operativsystemet. Softwaren installeres på
det sprog, du vælger. Hvis du f.eks. kører en engelsk version af Windows og har
angivet sprogindstillingerne til spansk, installerer værktøjet den spanske version
af all-in-one-softwaren for den relevante Windows-version.

INSTALLATIONSINDSTILLINGER

Følgende metoder er tilgængelige for installation af printerens printerdrivere and
softwarekomponenter.

o Standard. Denne installationsmetode installerer de mest anvendte HP all-

in-one-komponenter.

o Brugerdefineret. Med denne metode kan tilføje eller slette HP all-in-one-

komponenterne.

Følgende er en liste over tilgængelige komponenter:

o HP LaserJet 3015/3020/3030/3380 PCL 6-printerdriver. Denne komponent

er bedst til udskrivning. PCL 6-printerdriveren giver den bedste
overordnede ydeevne og udskriver præcist som vist.

o HP LaserJet 3015/3020/3030/3380 PS-printerdriver. Med denne

komponent kan PS-printerdriveren udskrive og give adgang til printerens
PostScript level 2-funktionerne.

o HP-værktøjskasse og faxstyring. Brug HP-værktøjskasse til at overvåge

produktstatus, kontrollere og ændre produktindstillinger, få adgang til fax-
og scanningssoftwarefunktioner, produktadvarselsfunktioner,
feljfindingsfunktionen og "Hvordan gør jeg...?"-hjælpen.

o Skærmskrifttyper. Denne komponent passer til TrueType-skrifttyper for at

sikre, at teksten vises præcist, som den bliver udskrevet.

INSTALLATION AF SOFTWARE PÅ WINDOWS 95, 98, Me, NT 4.0, 2000
og XP

NOTE: Administratorrettigheder er påkrævede, for at installere all-in-one-
softwaren kan installeres på et Windows NT 4.0, Windows 2000 eller
Windows XP-operativsystem.

3-6

background image

HP all-in-one-softwareinstallation fra cd-rom, via internetoverførsel, fra
diskette

1.

Luk alle programmer.

2.

Indsæt cd-rom'en.

a.

Når hovedmenuen vises, skal du klikke på Installer HP LaserJet-

software.

b.

Følg instruktionerne på skærmen.

3.

Hvis installationsprogrammet til HP all-in-one ikke er startet efter 30

sekunder, skal du gennemføre trin 4 til 8.

4.

Vælg Kør i startmenuen på proceslinjen.

5.

Find cd-rom-drevets rodbibliotek.

6.

Vælg filen HPSETUP.EXE. Klik på Åbn, og klik derefter på OK.

7.

Når hovedmenuen vises, skal du klikke på Installer HP LaserJet-

software.

8.

Følg instruktionerne på skærmen.

NOTE: Hvis du overfører all-in-one-softwaren elektronisk og bruger
webfiler, skal du først køre exe-filerne. Hvis HPSETUP.EXE ikke kører
automatisk, skal du finde den mappe, hvor filen er dekomprimeret, og
finde filen HPSETUP.EXE, dobbeltklikke på filen og følge instruktionerne på
skærmen.

Kun printerdriverinstallation (Tilføj printer)

NOTE: Denne installationsmulighed er kun tilgængelige for Windows 95,
98, 1. udgave og NT 4.0.

1.

Luk alle programmer.

2.

Klik på Start, og klik derefter på Printere. Klik på Start, vælg

Indstillinger, og vælg derefter Printere i Windows 95, 98, Me eller NT
4.0,

3.

Klik på Tilføj printer.

4.

Besvar spørgsmålene i guiden Tilføj printer, indtil du når til den skærm,

der viser listen over printerens producent.

5.

Klik på Har diskette.

6.

Find printerdriverplaceringen ved hjælp af en af følgende muligheder:

 Indsæt cd-rom: Find det relevante

\<sprog>\DRIVERE\<OS>\<pdl>-bibliotek til operativsystemet og
sproget.

 Internetoverførsel: Find den mappe, hvor webfilerne blev overført

til og dekomprimeret.

7.

Vælg den korrekte .INF-fil.

8.

Klik på Åbn, og klik derefter på OK.

9.

Vælg den relevante printer.

10.

Følg de resterende instruktioner på skærmen for at fuldføre

printerinstallationen. På dette tidspunkt er printerdriveren kopieret til
harddisken og er blevet føjet til listen over installerede printere.

NOTE: Udskriv en konfigurationsside, hvis nogle af printerkomponenterne
ikke fungerer korrekt efter "kun printerdriver"-installation (se
onlinebrugervejledningen for at få oplysninger om udskrivning af

3-7

background image

konfigurationsside). Kontroller, at alle de påkrævede
printerdriverfunktioner er valgt i printerdriverens konfigurationsafsnit, så
de passer til de printerkomponenter, du vil have på konfigurationssiden.

Valg af port

Når installationsprocessen er afsluttet, skal du muligvis tildele printeren til en
port på netværket, hvis du ikke har tildelt en port under installationen. Brug
følgende procedure for at tildele printeren til en port på netværket:

1.

Klik på Start, klik på Indstillinger, og klik derefter på Printere.

2.

Vælg den printer, du lige har installeret.

3.

Klik på Filer på værktøjslinjen.

4.

Klik på Egenskaber.

5.

Klik på fanen Detaljer i Windows 95, 98 eller Me for at ændre

portoplysningerne. Vælg fanen Port i Windows NT 4.0, 2000 eller XP.

AFINSTALLATION

Når HP LaserJet all-in-one-softwaren er installeret, kan du bruge
afinstallationsikonet i HP LaserJet 3015/3020/3030/3380-programgruppen for at
markere og slette flere af eller alle HP all-in-one-komponenterne.

Start af afinstallation

1.

Klik på ikonet Afinstaller i HP LaserJet 3015/3020/3030/3380-

programgruppen.

2.

Følg instruktionerne på skærmen. All-in-one-softwaren hjælper dig

gennem fjernelsen af softwarekomponenterne.

NOTE: I forbindelse med "kun driver"-installationer (Tilføj printer/Ny
driver) skal du slette printerikonet i mappen Printere (Windows 95, 98, Me,
NT 4.0, 2000, XP eller Server 2003).

TEKNISK HJÆLP

Nogle af følgende tjenester er kun tilgængelige i USA. Tjenester magen til dem på
listen er tilgængelige i andre lande/områder. Se den brugervejledning, der blev
installeret med enhedens software, se kort oversigt over support af indbakke,
eller ring til din autoriserede HP-forhandler.

KUNDESUPPORT

Se den brugervejledning, der blev installeret med enhedens software, se kort
oversigt over support af indbakke, eller ring til din autoriserede HP-forhandler.

3-8

background image

WEB

Online teknisk support er tilgængelig på følgende URL-adresser:

http://www.hp.com/support/lj3015

,

http://www.hp.com/support/lj3020

,

http://www.hp.com/support/lj3030

, eller

http://www.hp.com/support/lj3380

HP-SOFTWARE OG SUPPORTTJENESTER - YDERLIGERE OPLYSNINGER

Se den brugervejledning, der blev installeret med enhedens software, for at få
oplysninger om flere måder at få software- og supportoplysninger på, f.eks.
distributionscentre til printerdrivere, andre onlinetjenester, faxtjenester og anden
onlinesupport.

JURIDISKE ERKLÆRINGER

MEDDELELSER OM VAREMÆRKER

Adobe, Acrobat OG PostScript er registrerede varemærker tilhørende Adobe
Systems Incorporated.
Linux er et registreret varemærke i USA tilhørende Linus Torvalds.
Microsoft, MS-DOS, Windows og Windows NT er registrerede varemærker
tilhørende Microsoft Corporation.
UNIX er et registreret varemærke tilhørende Open Group.

GARANTI OG COPYRIGHT

Garanti

Se den brugervejledning, der blev installeret med enhedens software for at få de
komplette garanti- og supportoplysninger.

Licens

Se den brugervejledning, der blev installeret med enhedens software, for at få de
komplette oplysninger om betingelserne i HP-softwarelicens.

Copyright

2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Reproduktion, tilpasning eller oversættelse uden forudgående skriftlig tilladelse er
ikke tilladt ud over det, der er tilladt i gældende lov om ophavsret.
Oplysningerne heri kan ændres uden varsel.
De eneste gældende garantier for HP's produkter og tjenester er beskrevet i de
udtrykkelige garantierklæringer, der leveres sammen med de pågældende
produkter og tjenester. Intet heri udgør yderligere garantier. HP er ikke ansvarlig
for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser, der er indeholdt heri.

3-9

background image


3-10