HP LaserJet 3030 All in One Printer - Scannen naar e-mail

background image

Scannen naar e-mail

1.

Plaats de originelen met de te scannen zijde naar boven in de automatische
documentinvoer. Schuif de papiergeleiders tegen de originelen aan.

of

Til de klep van de flatbedscanner omhoog en plaats het origineel dat u wilt scannen
met de bedrukte zijde naar beneden en met de linkerbovenhoek van het document in
de rechterbenedenhoek van de glasplaat. Sluit de klep voorzichtig.

2.

Op de computer klikt u op Start en selecteert u Hewlett-Packard, hp LaserJet 3030 of
hp LaserJet 3020, en vervolgens Scannen.

of

Druk op

SCAN STARTEN

op het apparaat. De HP LaserJet scansoftware wordt geopend op

de computer. Druk op

SCAN STARTEN

om de HP LaserJet Scansoftware te starten die niet

wordt ondersteund als het apparaat op een netwerk is aangesloten. (Alleen
rechtstreekse aansluiting).

3.

In het dialoogvenster van HP LaserJet Scan selecteert u Verzenden via e-mail.

4.

Klik op Instellingen.

5.

Stel de gewenste scaninstellingen in en klik op OK om terug te keren naar het
dialoogvenster van HP LaserJet Scan.

Opmerking

U kunt de instellingen opslaan met de optie Snelinstellingen in het tabblad Algemeen. Als
u na het opslaan van een Snelinstelling het selectievakje selecteert, dan worden de
opgeslagen instellingen de standaardinstellingen de volgende keer dat u naar een e-mail
scant.

6.

Klik op Scannen. Het origineel wordt gescand, als bijlage aan een e-mail toegevoegd
en automatisch verzonden.

Opmerking

Als er geen e-mailontvanger is opgegeven in het tabblad E-mail dan wordt het origineel
gescand en toegevoegd als bijlage aan een nieuw e-mailbericht, maar niet verzonden. U
kunt dan zelf de e-mailontvanger opgeven, een bericht schrijven, andere bijlagen
toevoegen en de e-mail verzenden.

De opties die u bij stap 5 opgeeft gelden alleen voor de huidige taak, tenzij u de instelling
als Snelinstelling opslaat.

70

Hoofdstuk 5 Scannen

NLWW