HP LaserJet 3030 All in One Printer - Scanmethoden

background image

Scanmethoden

U kunt op de volgende manieren originelen scannen.

Vanaf het apparaat: gebruik de scanknoppen op het bedieningspaneel om
rechtstreeks vanaf het apparaat te scannen. De knop

SCANNEN NAAR

kan worden

geprogrammeerd om te scannen naar een map (alleen Windows) of naar een e-mail.
Zie

Scannen vanaf het bedieningspaneel van het apparaat (Windows)

voor meer

informatie.

Vanuit de hp LaserJet scansoftware (Windows): Druk op

SCAN STARTEN

op het

bedieningspaneel om de HP LaserJet Scansoftware te starten. Druk op

SCAN STARTEN

om de HP LaserJet Scansoftware te starten die niet wordt ondersteund als het apparaat
op een netwerk is aangesloten. (Alleen rechtstreekse aansluiting). U kunt de HP
LaserJet Scansoftware ook vanaf de computer openen. Zie

Scannen vanuit de hp

LaserJet scansoftware (Windows)

voor meer informatie.

Scannen vanuit hp Director (Macintosh): Plaats een origineel in de automatische
documentinvoer om het venster van HP Director te openen. U kunt HP Director ook
vanaf de computer openen door op de alias van de HP Director link (alleen Macintosh
OS X) of de alias op het bureaublad te klikken. Zie

Vanaf het apparaat en hp Director

(Macintosh) scannen

voor meer informatie.

Vanuit software die compatibel is met TWAIN of WIA: Het apparaat is TWAIN-
compatibel en WIA-compatibel en werkt met Windows-gebaseerde en Macintosh-
gebaseerde programma's die TWAIN-compatibele of WIA-compatibele scanapparaten
ondersteunen. De scansoftware van het apparaat is ook TWAIN-compatibel en WIA-
compatibel. Zie

Scannen vanuit software die compatibel is met TWAIN en WIA

voor

meer informatie.

Opmerking

Installeer het Readiris-programma met behulp van de software-cd-rom als u meer wilt
weten over OCR-software (Optical Character Recognition) en u deze software wilt
gebruiken.

66

Hoofdstuk 5 Scannen

NLWW