HP LaserJet 3030 All in One Printer - Staat het apparaat onder stroom?

background image

Staat het apparaat onder stroom?

Controleer of het stekkerblok is ingeschakeld als u hier gebruik van maakt. Sluit het
apparaat eventueel rechtstreeks aan op het stopcontact.

Test de werking van het stopcontact.

Controleer of de schakelaar aan staat als u het apparaat hebt aangesloten op een
wandcontactdoos met schakelaar.

Controleer of de aan/uit-knop is ingeschakeld.

WAARSCHU
WING

Als het probleem aanhoudt nadat u bovenstaande aanwijzingen heeft opgevolgd, heeft het
apparaat mogelijk een mechanisch defect. Haal de stekker van het apparaat uit het
stopcontact en neem contact op met HP. Raadpleeg de bijgeleverde
ondersteuningsbrochure voor meer informatie over hoe u contact kunt opnemen met HP.

92

Hoofdstuk 8 Problemen oplossen

NLWW

background image

Het display op het bedieningspaneel geeft zwarte regels of
punten weer of is leeg.

VOORZICHTIG

Door statische elektriciteit kunnen onverwachte zwarte regels of punten in het display op
het bedieningspaneel verschijnen. Raak het display niet aan als er kans bestaat dat u
statische elektriciteit hebt verzameld (bijv. door op de vloerbedekking te lopen in een
omgeving met weinig vochtigheid).

Is het apparaat blootgesteld aan een elektrisch of
magnetisch veld?

Onverwachte lijnen of punten kunnen in het display op het bedieningspaneel verschijnen, of
het display kan helemaal leeg zijn als het apparaat is blootgesteld aan een elektrisch of
magnetisch veld. Probeer het probleem met één van de volgende procedures op te lossen:

1.

Schakel het apparaat uit.

2.

Verwijder het apparaat uit het elektrisch of magnetisch veld.

3.

Schakel het apparaat weer in.

NLWW